Saps que l'aigua que fas servir beneficia el medi ambient?

La gestió de l'aigua aporta avantatges en el medi ambient

Saps que l'aigua que fas servir beneficia el medi ambient?
Saps que l'aigua que fas servir beneficia el medi ambient?

L'aigua que surt de l'aixeta passa centenars de controls cada dia per assegurar la seva qualitat i perquè arribi a les famílies amb plenes garanties sanitàries. A banda d'això, la gestió d'aquest recurs hídric que al Vallès Oriental gestiona Sorea, aporta altres avantatges, sobretot al medi ambient.

1. Producció de biogàs: Els fangs que es produeixen en el procés de depuració són sotmesos a un procés de mineralització per aconseguir biogàs que es transforma en una font d'energia primària renovable.

2. Reciclatge: Els residus de sorres i graves que arriben a les depuradores són tractats i convertits en un subproducte per a cimenteres i rebliment de rases.

3. Retornar el verd a les instal·lacions: Actualment s'estan recuperant instal·lacions i s'estan integrant en el medi ambient, com el recent cas del dipòsit de Roquetes, que ara compta amb un mirador o el de Vila-seca que tindrà aviat una coberta verda amb varietats autòctones.

4. Sostenibilitat: Més del 20% dels vehicles de la flota de la companyia d'aigües són elèctrics amb un compromís d'arribar al 100%. A banda, els camions de neteja del clavegueram utilitzen aigua reciclada i compten amb un motor dual fuel de gasoil i gas natural.

5. Conservació de la fauna: BiObserva és un programa pioner i innovador en col·laboració de l'Institut català d'Ornitologia i SEO Birdlife per la conservació de la biodiversitat local i realitzar estudis científics.

6. Eliminació de nitrats: A l'hora de fer l'aigua apta pel consum s'han d'eliminar els nitrats, que fins fa poc es feia amb substàncies químiques. Ara s'ha aconseguit canviar el procés químic, per un de biològic a través de bacteris que eliminen aquests nitrats i que són innocus per la natura.

Edicions locals