Amb aquestes ajudes pots estalviar en la factura de l'aigua

Amb aquestes mesures es garanteix l'accés a l'aigua per a les famílies

Sorea col·labora amb les administracions per ajudar a les famílies que més ho necessiten FOTO: Cedida
Sorea col·labora amb les administracions per ajudar a les famílies que més ho necessiten FOTO: Cedida

Els habitatges on viuen més de tres persones poden gaudir d'una bonificació per estalviar en la factura de l'aigua. I és que en funció del nombre de persones, les llars es poden estalviar diversos conceptes. A més, les famílies que disposen de carnet de família nombrosa, poden ampliar els trams de consum i estalviar encara més, ja que des de gener de 2015, s'ha ampliat l'aplicació de bonificacions per a famílies nombroses.

Bonificació per a llars amb més de 3 persones

Aquesta mesura rebaixa els preus dels conceptes d'Aigua i Cànon a les llars que compleixin aquests requisits:

  • Llars amb més de tres persones empadronades. El titular de la pòlissa ha d'estar empadronat al municipi.
  • S'ha de tenir un comptador d'aigua individual
  • Les llars on hi viuen persones amb un grau de disminució o un nivell de dependència tenen dret a una bonificació addicional. Cada persona amb un grau de disminució del 75% o un nivell III de dependència, computa com a dues persones a l'hora de considerar l'ampliació de trams.

Per demanar-la, pots fer la sol·licitud a l'Oficina Municipal de l'Aigua, a les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua o a través de la seva pàgina web. En el cas de les persones amb disminució o dependència, la sol·licitud s'haurà de presentar presencialment a les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Cànon Social

És una bonificació que s'aplica sobre el concepte Cànon de la factura de l'aigua, sempre que no se superin els 27 m³ per trimestre. Aquesta rebaixa suposa una reducció del preu del cànon per a tot el consum del primer tram. Ho poden demanar aquelles famílies que  no superin els 27 m³ per trimestre o equivalent en cas de famílies nombroses. La sol·licitud s'ha de presentar a les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquí podeu trobar el formulari i l'agència més propera.

El fons de solidaritat

Es tracta d’una ajuda per cobrir els rebuts impagats de persones vulnerables. S’aplica sobre la totalitat o una part del rebut de l’aigua i és compatible amb altres bonificacions. L’aplicació d’aquest ajut està supeditada a la vigència del conveni on s’estableix la creació del Fons entre SOREA i l’Ajuntament.

Edicions locals