Consultori mèdic

Contingut patrocinat

P. Totes la dones de la meva família tenen hipotiroïdisme. Jo cada quant temps hauria de fer revisions?

R. D'entrada, si vostè es troba bé i en les últimes analítiques no hi havia alteracions en la funció tiroïdal, el temps hauria de ser l'adequat per a una persona de la seva edat i el seu estat de salut general. Ara bé, en cas que vostè presenti un quadre de cansament general, caiguda de cabells, increment de pes o bé altres alteracions que no tenia prèviament seria convenient fer un control com més aviat millor.

P. És cert que si es contrau l’hepatitis A no cal fer cap tractament?

R. Sí, l'hepatitis A és, en línies generals, una infecció benigna autolimitada que acostuma a remetre espontàniament sense necessitat de tractament. N'hi ha prou amb repòs relatiu en funció de la simptomatologia i generalment no calen més mesures.

P. Tinc rinitis cada primavera i aquest any ni amb antihistamínics aconsegueixo frenar-la. Què puc fer?

R. La rinitis és una de les manifestacions més freqüents de l'al·lèrgia. Inicialment el tractament estàndard es basa en antihistamínics tal com vostè ha fet. Ara bé, en els casos de rinitis més greus acostuma a ser útil el tractament amb corticoides nasals o bé associar antihistamínics i corticoides. Hauria de consultar amb el metge que la tracta habitualment per revisar el tractament i avaluar la conveniència de prosseguir-lo o bé introduir algun canvi.

P. En l'analítica de l'empresa m'ha sortit el K mica elevat. És greu? A què es pot deure? Hauria de consultar el metge immediatament?

R. No m’especifica l'increment, però en tot cas les variacions en la quantitat de K en sang han de consultar-se amb un metge, ja que l'excés més enllà de determinats límits pot tenir conseqüències. Les causes d'augment de K poden ser múltiples: des d’efectes secundaris a determinats tractaments fins a alteracions d'origen endocrinològic, renal, excés d'aliments rics en K, etc.

P. És normal que després de l'últim refredat –fa 20 dies– estigui sense forces?

R. No és una cosa estranya. Està descrit el que s'anomena síndrome de la fatiga postviral o de la fatiga postinfecció, i es tracta d'una fatiga que pot aparèixer generalment després d'una infecció de vies respiratòries altes. És una fatiga tant física com mental que pot durar fins a un mes després d'un refredat i que és autolimitat.

P. De vegades, amb segons quins moviments, tinc sensació de vertigen. Hauria de consultar-ho amb el metge?

R. Seria bo que fes la consulta per tenir més tranquil·litat, encara que la causa més comuna de vertigen és el postural benigne, que es produeix amb els canvis posturals i molt comunament en mirar cap amunt (vertigen de la prestatgeria). Com el seu nom indica, és una entitat benigna.

P. A l’escola de la meva filla s'han produït dos casos de galteres. Cal prendre alguna mesura extraordinària?

R. Encara que no són freqüents, de tant en tant es produeix algun brot de galteres. Desconec l'edat de la seva filla, però si va a l’escola és normal que, per edat, estigui vacunada adequadament. Al nostre país la vacuna, que té una elevada eficàcia, s'administra al voltant dels 12 mesos amb un record als 2-3 anys. Per tant, si la seva filla està vacunada en principi no cal preocupar-se; només cal seguir unes quantes normes d'higiene: no compartir objectes, begudes, etc.
En cas que no estigui vacunada o que tingueu dubtes caldrà consultar el pediatre. Pel que fa a la malaltia, acostuma a ser limitada i no causa complicacions.

P. És contagiós l'herpes labial? Aplicar-hi alcohol és beneficiós?

R. Les lesions de l'herpes són contagioses, almenys fins que apareixen les crostes. Per aquest motiu és convenient una màxima higiene (no tocar-se les lesions, rentar-se les mans de manera freqüent, no compartir objectes d'higiene personal, no besar, etc.). Pel que fa al tractament es recomana la clorhexidina (desinfectant), que, encara que no varia el curs de la malaltia, és útil per evitar sobreinfeccions. Normalment l'herpes labial acostuma a curar-se entre 7-10 dies de manera espontània.

P. Què provoca les diarrees i quines mesures cal prendre?

R. Habitualment, en persones sense alteracions del sistema immunològic, acostumen a ser virus els causants dels quadres diarreics (no així en el cas de la diarrea del viatger, en què les causes acostumen a ser unes altres, gairebé sempre bacteris).
En línies generals les diarrees acostumen a ser quadres autolimitats que no necessiten tractament; en tot cas, el que sí que és important és mantenir una bona hidratació.

P. Quins aliments o substàncies han d'evitar-se per prevenir les migranyes?

R. La llista de substàncies o situacions relacionades amb les crisis de migranya és molt àmplia. Situacions clares que es relacionen amb la gènesi de la crisi són la manca de son, l'estrès o canvis hormonals relacionats amb la menstruació. Pel que fa a aliments que solen ser propicis a la generació de migranya destaquen el vi negre, formatges fermentats, xocolata, cafè, te, etc. També alguns medicaments poden generar les crisis.

P. A partir de quines xifres de colesterol s'han de prendre medicaments?

R. Els valors acceptats com a normals són: colesterol total inferior a 200, colesterol LDL inferior a 130 i colesterol HDL (conegut vulgarment com a colesterol bo) més de 45. Ara bé, abans d'iniciar un tractament el metge habitualment acostuma a valorar el risc cardiovascular, ja que no és el mateix una discreta elevació del colesterol en una persona sense altres malalties que en una altra amb un o diversos factors de risc vascular (hipertensió, diabetis, etc.). En el primer dels casos n’hi pot haver prou amb una dieta saludable i exercici, mentre que en el segon és necessari el tractament farmacològic.

 

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers

Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

Les consultes es poden adreçar a: [email protected]ita.cat

 

Edicions locals