Consultori mèdic

Contingut patrocinat

P. En quins casos han d'operar-les hemorroides?

R. La cirurgia està indicada quan les hemorroides no responen al tractament convencional (corticoides tòpics, mesures higienicodietètiques, banys d'aigua freda, etc.) o bé quan són de grans dimensions, sagnen sovint o hi ha reg de trombosi. Per sort, en la majoria de casos acostumen a respondre bé als tractaments tòpics i a les mesures higienicodietètiques.
 
P. Què és la síndrome de l'intestí irritable?

R. És una entitat que acostuma a cursar principalment amb molèsties gastrointestinals inespecífiques i alteracions de l'hàbit deposicional. Sol produir-se en brots, amb aguditzacions i períodes de més calma. En la majoria dels casos no hi ha causes orgàniques que expliquin la simptomatologia. Cal destacar que, en línies generals, es tracta d'una malaltia benigna.

P. A partir dels 50 anys, encara que s'estigui sa, és convenient mirar marcadors tumorals?
 

R. En primer lloc jo diria que aquesta és una decisió que ha de prendre el metge en funció de l'estat de salut del pacient i els seus factors de risc. La meva opinió particular és que, en persones sanes, rarament cal sol·licitar aquest tipus de proves per motius diversos, entre els quals destacaria el risc de falsos positius, que no és estrany que es produeixin.
 
P. Per quin motiu actualment s'usa molt menys l'aspirina?
 

R. Per sort, l'arsenal terapèutic per combatre el dolor, la febre i la inflamació s'ha ampliat. Sovint, també per una falsa impressió que medicaments com l'ibuprofèn i el paracetamol –per citar-ne alguns, són més segurs–. En tot cas, l'aspirina continua sent un fàrmac vigent i que en adults –excepte contraindicacions– es pot prendre perfectament.

P. És cert que el tractament per combatre l'excés de colesterol pot provocar osteoporosi?
 

R. No hi ha estudis concloents sobre això. L'ús d'estatines en dosis baixes (el tractament més usat) no s'ha relacionat amb osteoporosi. De tota manera, no hi ha medicaments totalment innocus, i el metge sempre valora el benefici que aporta un medicament i si és necessari tractar-se, així com els possibles efectes secundaris. Ara com ara està demostrat que el tractament amb estatines (sempre que sigui necessari) aporta més beneficis a la salut que no pas potencials efectes secundaris.
 
P. És satisfactori el tractament de les hepatitis B i C?

 
R. A diferència de les hepatitis A, que no acostumen a generar problemes i que, de fet, no necessiten tractament, les hepatitis que vostè esmenta poden comportar complicacions greus. Per sort, actualment el tractament és excel·lent.

P. Quina és la diferència entre un protector gàstric i un probiòtic?

R. El protector gàstric persegueix mantenir el pH (acidesa de l'estómac) en paràmetres acceptables, evitant lesions de la mucosa gàstrica. En canvi, els probiòtics el que fan és mantenir l'equilibri de la flora bacteriana que forma part de l’organisme (tub digestiu, per exemple) evitant la proliferació de bacteris nocius per a la salut.

P. De vegades sento com si el cor s'accelerés. Hauria d'anar al cardiòleg?

R. És important contextualitzar en quines circumstàncies li passa, també l'edat (que vostè no esmenta), malalties prèvies, etc. Hi ha moltes situacions no patològiques que propicien canvis en el ritme cardíac (emocions, cansament, estimulants naturals). Ara bé, és convenient que ho consulti amb el metge de capçalera i que ell ho valori per descartar algun tipus d'arrítmies.

 

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers

Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

Les consultes es poden adreçar a: [email protected]

Edicions locals