Consultori mèdic

Contingut patrocinat

P. A l'analítica de l'empresa m'han sortit una mica elevats els enzims hepàtics AST i ALT. És preocupant? Hauria consultar-ha amb el metge com més aviat millor?

R. Els enzims que vostè esmenta –no em facilita la xifra–, encara que siguin específics del fetge, petites elevacions no signifiquen necessàriament malaltia hepàtica. En tot cas, si l'elevació és petita no cal preocupar-se en excés, tot i que seria pertinent consultar el metge de capçalera per a més tranquil·litat.
 
P. Sóc una dona de 45 anys, i en les dues últimes revisions d'empresa les meves tensions eren 90-145 i 85-140. M'he de sotmetre a algun control especial?

R. Seria convenient fer mesuraments de control per veure si aquestes xifres pateixen cap variació. En principi, tot i que són tensions a controlar, no són xifres altament preocupants. Molt sovint, amb dieta i exercici (en persones que no ho facin sovint), les xifres podrien millorar.

P. Com puc saber si el meu fill amb molta tos té laringitis?

R. El diagnòstic de les laringitis –li recordo que no sóc pediatre– pot ser complex, excepte en casos de laringitis molt clares. Les laringitis franques cursen amb tos característica (canina) i, normalment, amb certa dificultat respiratòria, que es pot apreciar veient com el tors del pacient presenta un moviment molt evident de les costelles, així com un clar soroll en inspirar. En tot cas, quan el nen presenta tos important i certa dificultat respiratòria cal consultar el metge sense demorar-se gaire, ja que les laringitis, com les bronquitis, en nens, responen molt bé al tractament.

P. A quines parts del cos s'ha de prendre la temperatura i quins són els valors normals?

R. Es pot prendre en diferents parts del cos: aixella, boca, engonal i recte. La temperatura axil·lar o inguinal normal és de 36,5-37 graus, mentre que la mesura a la boca acostuma a ser una mica més elevada –uns 0,2 graus més– i la rectal encara més –uns 0,5 graus més–. La temperatura entre 37 i 38 graus s'anomena febrícula, i parlaríem de febre quan sobrepassa els 38. En cas que passés dels 40 graus estaríem parlant d'hipertèrmia.
 
P. Què en pensa, vostè, de l'àrnica, per tractar el dolor?

Tot i no ser un expert en medicina natural, és cert que l'àrnica s'ha utilitzat i s'utilitza en tractament del dolor. Jo la conec bàsicament en preparats d'aplicació tòpica (pomades, gels, olis) i en tinc una bona opinió com a tractament complementari en processos artròsics i com a tractament tòpic del dolor en general.

P. Quines són les causes que poden provocar una pancreatitis?

R. Les causes que poden provocar una pancreatitis són diverses. Entre les principals hi ha l'alcoholisme, els càlculs biliars i els triglicèrids molt elevats, així com alguns medicaments i anomalies en els conductes pancreàtics.

P. Els medicaments a base de glucosamina, aleta de tauró i similars, van bé per a l'artrosi? Recuperen el cartílag?

R. Per desgràcia no hi ha tractaments eficaços específics per a l'artrosi (no em refereixo al tractament del dolor, ja que per aquest sí que hi ha tractaments adequats). El grup de substàncies que esmenteu no han demostrat amb certesa absoluta la recuperació del cartílag; malgrat això, s'usen amb freqüència, ja que hi ha estudis que, tot i que no són concloents, apunten que podrien aportar algun valor al tractament.

 

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers

 

Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

Les consultes es poden adreçar a: [email protected]

Edicions locals