Una sentència obliga l'INSS a reconèixer la viduïtat d'una víctima de violència de gènere

Col·lectiu Ronda

Aparador

Una sentència obliga l'INSS a reconèixer la viduïtat d'una víctima de violència de gènere
Una sentència obliga l'INSS a reconèixer la viduïtat d'una víctima de violència de gènere

"Cal indicar que aquest jutjador és ben conscient de l’extrema dificultat que, en moltes ocasions, tenen determinades persones per acreditar el maltractament patit, les vexacions i els insults, més quan aquestes conductes es produïen en un moment històric en què existia una important capa de silenci i de tolerància per una part important de la societat".

Aquest és el raonament que ha fet el Jutjat Social número 2 de Granollers a l’hora d’estimar la demanda interposada contra l'INSS per una dona que va ser víctima de violència masclista a mans del seu exmarit després que se li denegués la pensió de viduïtat en considerar que no reunia els requisits econòmics per ser-ne perceptora i no podia al·legar l’excepció de violència de gènere per no haver-se acreditat judicialment aquesta situació.

La norma vigent estableix que existeix el dret a la pensió de viduïtat del cònjuge supervivent en cas de divorci o separació, sempre que no hagi contret nou matrimoni o constituït parella de fet, exigint que sigui creditor d'una pensió compensatòria que s'extingeixi al moment de la mort de l’excònjuge. Però d’ençà de l’entrada en vigor el 24 de desembre de 2009 de la Llei 26/2009, les dones que han estat víctimes de violència masclista estan exemptes de complir amb aquest requisit "ja que en aquests casos es presumeix que si no ha existit pensió compensatòria no és per raons econòmiques, sinó com autodefensa i autoprotecció".

A banda, la sentència recorda a l’INSS que la via judicial no és pas l’única vàlida per acreditar l’existència de maltractament i cal considerar les possibles dificultats per "denunciar a través dels canals ordinaris la situació que patia; optant simplement per la dissolució del matrimoni com a única via per sortir de la situació de menyspreu i violència".

I en aquest sentit, "la valoració de la prova s'ha de fer contextualitzant el moment en què es produïa la invocada situació de violència de gènere, i sempre prenent en consideració que històricament, i fins al 2004, la violència de gènere no va rebre una tutela especial de l'ordenament jurídic". En aquest cas, per exemple, el maltractament es va evidenciar a través del testimoni dels mateixos fills de la parella, el d’unes veïnes i els informes mèdics aportats.

Una sentència valenta de la qual estem orgullosos i satisfets perquè demostra com, pas a pas, cada vegada són més els jutjats que afronten la tragèdia de la violència masclista avantposant la necessitat de protecció i reconeixement de qui ha patit abans que no pas el rigor economicista, inflexible i excloent exhibit de forma habitual per part de l'INSS que, amb la seva forma de procedir, revictimitza la persona.

Olga Marquina
Advocada de Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

 

Edicions locals