Difusió i contingut sensible del CV; què hem de compartir?

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Difusió i contingut sensible del CV; què hem de compartir?
Difusió i contingut sensible del CV; què hem de compartir?

La digitalització de les empreses, ha comportat també que, els departaments de contractació, les consultories de Recursos Humans i les empreses de treball temporal i d’altres organismes de selecció de personal, facin servir les eines virtuals per la captació i la promoció de les ofertes de feina. Això implica que els candidats ens hem hagut d’adaptar a la tendència digital per aplicar i optar al procés de selecció publicat o per auto candidatura directament als portals de feina o als webs empresarials.

Però, el CV és un document particular on s’inclouen dades personals i sensibles i que només hauríem de compartir amb el possible ocupador.

Així doncs, com ho hem de fer?

Es molt mes efectiu publicar i complimentar un perfil a les xarxes com Linkedin on la informació es molt mes complerta tant formativa com en l’experiència laboral. L’algoritme de la xarxa ja treballa per incloure’t a les cerques i no caldrà pujar el teu CV en format pdf al perfil.

La informació que s’indica al CV pot ser captada per ciberdelinqüents (número d’identitat, data de naixement, adreça habitual...). La recomanació és no publicar obertament el document.

Es mes recomanable que aportis informació sobre el mercat/la industria on ets professionalment expert. En format de comentaris, publicacions, compartir articles, noticies d’interès, etc. Participa activament a la xarxa. D’aquesta manera mostraràs al possible contractant/selector que ets una persona inquieta i proactiva i que et trobes al dia del teu sector.

Envia el teu CV quant el reclutador te’l demani juntament amb una carta de presentació personalitzada on destaquis les teves habilitats toves (treball en equip, resiliència, empatia, compromís, responsabilitat, adaptabilitat, gestió del temps, resolució, orientació al detall).... Genera interès al reclutadors per que et sol·licitin el teu CV!.

A més, és important indicar aquestes competències al tu CV avaluant-les o bé amb una puntuació per exemple de l’1 al 5 o més gràficament amb punts, ratlles... Això ajudarà molt al reclutador a l’hora de tenir en compte la teva candidatura per al procés de selecció.

En resum, la cerca de feina s’ha de convertir en un valor afegit per a l’empresa que te una necessitat i els reclutador han de veure en el teu perfil els trets que encaixin amb els valors de la companyia i del seu equip.

Si no tens una estratègia clara per la confecció del teu CV, l’emplenament del teu perfil a les xarxes o fer servir la manera mes efectiva de cercar feina i aplicar a les ofertes publicades, les consultories d’orientació laboral et poden acompanyar en aquest procés fins obtenir la feina mes adient segons la teva trajectòria curricular.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

 

--------------------------------------

 

Difusión y contenido sensible del CV; ¿Qué debemos compartir?

La digitalización de las empresas, ha conllevado también a que, los departamentos de contratación, las consultorías de Recursos Humanos y las empresas de trabajo temporal y otros organismos de selección de personal, utilicen las herramientas virtuales para la captación y promoción de las ofertas de trabajo. Esto implica que los candidatos hemos tenido que adaptarnos a la tendencia digital para aplicar y optar al proceso de selección publicado o por autocandidatura directamente en los portales de trabajo o en las webs empresariales.

Sin embargo, el CV es un documento particular donde se incluyen datos personales y sensibles y que sólo deberíamos compartir con el posible empleador.

Así pues, ¿cómo debemos hacerlo?

Es mucho más efectivo publicar y cumplimentar un perfil en las redes como Linkedin con la información mucho más completa tanto formativa como en la experiencia laboral. El algoritmo de la red ya trabaja para incluirte en las búsquedas y no será necesario subir tu CV en formato pdf al perfil.

La información que se indica en el CV puede ser captada por ciberdelincuentes (número de identidad, fecha de nacimiento, dirección habitual...). La recomendación es no publicar abiertamente el documento.

Es más recomendable que aportes información sobre el mercado/la industria donde eres profesionalmente experto. En formato de comentarios, publicaciones, compartir artículos, noticias de interés, etc. Participa activamente en la red. De esta forma mostrarás al posible contratante/selector que eres una persona inquieta y proactiva y que te encuentras al día acerca de tu sector.

Envía tu CV cuando el reclutador te lo solicite junto con una carta de presentación personalizada donde destaques tus habilidades blandas (trabajo en equipo, resiliencia, empatía, compromiso, responsabilidad, adaptabilidad, gestión del tiempo, resolución, orientación al detalle)... Genera interés en los reclutadores para que soliciten tu CV!.

Además, es importante indicar estas competencias en tu CV evaluándolas o bien con una puntuación por ejemplo del 1 al 5 o más gráficamente con puntos, rallas... Así ayudaras al reclutador a tener en cuenta tu candidatura para el proceso de selección.

En resumen, la búsqueda de empleo debe convertirse en un valor añadido para la empresa que tiene una necesidad y los reclutadores deben ver en tu perfil los rasgos que encajen con los valores de la compañía y de su equipo.

Si no tienes una estrategia clara para la confección de tu CV, la cumplimentación del perfil en las redes o utilizar la forma más efectiva de buscar trabajo y aplicar a las ofertas publicadas, las consultorías de orientación laboral te pueden acompañar en este proceso hasta obtener el trabajo más adecuado según tu trayectoria curricular.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

Edicions locals