SALAS, un pas més enllà per a garantir habitatges accessibles

Des dels seus inicis, la promotora aposta per millorar l’accessibilitat dels habitatges

Aparador

SALAS, un pas més enllà per a garantir habitatges accessibles
SALAS, un pas més enllà per a garantir habitatges accessibles

Posar al mercat habitatges per a tota mena de persones és una de les metes que han guiat a SALAS als seus 30 anys de trajectòria dedicats a l’obra nova. Per això, no és estrany que ja des de la mateixa concepció dels projectes arquitectònics, es faci especial èmfasi en garantir que els habitatges siguin accessibles (fins i tot més enllà del que marca la normativa actual) i fàcilment adaptables.

Aquest darrer concepte significa que es posa especial cura en determinats aspectes del disseny de manera que, en cas de necessitar-ho en un futur per alguna circumstància concreta, l’adaptació de l’habitatge adquirit sigui molt més senzill i el cost d’aquesta adaptació sigui menor. 

I és que, si ens centrem en el que diu la legislació, veiem com es dictaminen aspectes com que tots els recorreguts des de l’entrada de l’edifici fins a cadascun dels habitatges ha de ser accessible, sense esglaons i amb rampes d’amplades i pendents concrets que facilitin el seu trànsit amb una cadira de rodes, per exemple.

La normativa també especifica diferents espais als habitatges on ha de cabre un cercle d’un diàmetre concret (entre 1,20 metres i 1,50 metres, segons el cas) per a facilitar el gir de persones amb mobilitat reduïda. Aquest criteri també s’aplica en zones comunes, com ascensors o l’accés als habitatges adaptats, el número total dels quals dins d’un edifici també està fixat per llei.

Evidentment, tots aquests i d’altres aspectes com ‘zones refugi’ per a persones amb cadires de rodes en cas d’incendi (ja que no poden baixar per escales ni utilitzar ascensors), es compleixen escrupolosament en cadascun dels edificis de SALAS, sent part de la feina de l’equip d’arquitectura recopilar-los i incloure’ls als seus projectes.

Diferències segons la localització

Aquesta tasca de recollida d’informació s’ha de fer de manera molt detallada, ja que la norma no és la mateixa a tots els territoris. Així doncs, existeix un codi tècnic d’edificació que marca les pautes en l’àmbit estatal, però també existeix normativa regional i fins i tot municipal.

Com a exemple, a Catalunya, on SALAS va començar el seu camí i on té un gran nombre de promocions, la legislació exigeix que les portes d’accés dels habitatges tinguin una amplada lliure de 80 centímetres. Aquesta mesura no és exigible a Balears -la segona comunitat en nombre de promocions de SALAS-; tot i això, internament, l’empresa ha decidit aplicar-la de la mateixa manera en tots els projectes immobiliaris que desenvolupen a les illes. I és que SALAS sempre ha apostat per l’accessibilitat.

De fet, anys enrere quan la legislació al respecte era més limitada, a través de la Fundació SALAS es va impulsar la modificació de la llei d’accessibilitat catalana fins a aconseguir que tots els habitatges d’obra nova o resultants d’una rehabilitació haguessin de ser accessibles.Un altre exemple de la diferència de normativa entre territoris és que a la majoria de municipis s’exigeix que les places d’aparcament tinguin una amplada de 2,20 metres; mentre que SALAS aplica per norma general 2,30 metres d’amplada. Amb una clara excepció: la ciutat de Barcelona, on el consistori exigeix 2,40 metres d’amplada a les places de pàrquing.

Major accessibilitat en el lloguer social

Sent fidels als seus inicis, en els que gestionaven comunitats de propietaris i cooperatives d’habitatges per accedir a pisos assequibles, l’empresa continua promovent de manera especial aquest tipus de projectes.

Per a això, impulsa dues fundacions, la Fundació SALAS, encarregada de promoure habitatges en venda a preu assequible; i la Fundació Nou Lloc, que s’encarrega de gestionar habitatges en lloguer social.

I és precisament en aquests edificis on es fa patent una major diferència entre el que exigeixen les normatives i el que executa SALAS. Mentre que la legislació especifica les mesures a prendre només en els pisos per a persones amb mobilitat reduïda, SALAS aplica diversos d’aquests criteris a tots els habitatges de les seves promocions socials.

Deixar espais suficients per a moure’s als banys (incloent-hi el cercle de gir per a cadira de rodes), que l’accés a les terrasses sigui a peu pla (amb l’únic sortint del propi grossor de la balconera), o l’ample de 80 centímetres en totes les portes de l’habitatge (no només en algunes zones com indica la norma) són només alguns dels exemples de l’aposta de SALAS per l’accessibilitat.

Però també ho són d’altres menys evidents, com una senyalització de plantes i portes suficientment gran i en colors que facin contrast per a facilitar la seva llegibilitat a persones amb problemes visuals o el fet de col·locar les claus de pas de l’aigua a una alçada màxima d’1,40 metres.

Petits detalls que, tot i que puguin passar desapercebuts per a la majoria, marquen una enorme diferència per a aquelles persones que tenen alguna dificultat i per les que SALAS, a través de les seves fundacions, aposta fermament.

SALAS
www.salas.plus
Rambla, 221, 08202 · Sabadell
93 745 73 00 · [email protected]

Edicions locals