Fins a quin dia s'ha de cobrar el subsidi per incapacitat temporal?

Col·lectiu Ronda

Aparador

Doncs la resposta breu és que tant l’INSS com les mútues estan obligades a seguir pagant el subsidi per incapacitat temporal fins a la data en què es notifica a la persona de baixa la situació d’alta, un cop es considera que es troba restablerta i torna a ser apta per a la pràctica laboral. Com dèiem, fins aquí la resposta breu i, segurament, ben lògica, pensareu. Però la realitat és que en moltíssimes ocasions no és així i les mútues i el mateix INSS, en funció de qui es faci càrrec del pagament del subsidi, aprofiten per estalviar-se el pagament d’uns dies de baixa en detriment dels drets de la persona, tal com ara veurem.

Entre la data en què l’INSS emet la resolució d’alta extingint la incapacitat temporal i la notificació efectiva de l’alta a la mateixa persona interessada, transcorren uns dies. I és en aquests dies on rau el problema, perquè el que fa l’INSS és comunicar l’alta de forma immediata i per mitjans telemàtics a l’empresa i, al mateix temps, enviar un SMS al beneficiari anticipant-li el sentit de la resolució. Però aquest missatge al mòbil no és pas la resolució d’alta sinó un mer avís.

Passa molt sovint que en el moment de comunicar l’alta a l’empresa es deixa d’abonar el subsidi per incapacitat temporal, però la persona encara no pot reincorporar-se a la feina. De vegades, perquè l’empresa, lògicament, no ho accepta fins que el treballador o la treballadora no rebi la resolució pròpiament dita. En altres casos, perquè potser la persona ja no té un contracte en vigor o el té suspès pel fet d’haver superat el període màxim de 545 dies de baixa. Un veritable embolic que té com a conseqüència que la persona perd els ingressos que li corresponen pel temps transcorregut entre la resolució i la notificació.

Habitualment, són pocs dies, raó per la qual gairebé ningú reclama, ja que el cost del procediment judicial superaria gairebé segur l’import a reclamar. I és així com es perpetua aquesta situació profundament injusta. O almenys fins ara. Després de constatar que aquesta és una pràctica irregular que afecta diàriament milers i milers de persones, el Tribunal Suprem ha decidit intervenir i ha estat concloent: INSS i mútues estan obligades a pagar el subsidi fins a la data de notificació de l’alta, al marge de quina sigui la data de la resolució.

Ara més que mai, i a l’empara de la doctrina inequívoca i clara del Tribunal Suprem, és evident que tenim dret a reclamar el pagament dels dies que hem deixat de percebre injustificadament el subsidi per incapacitat temporal. I per facilitar-vos la tasca, us deixem un model per emplenar i presentar davant l’INSS o la mútua, segons correspongui, per exigir aquest pagament. Això sí, recordeu que haureu de presentar-ho dues vegades: primer com a sol·licitud i, en cas de negativa, el mateix formulari però ara com a reclamació. En ambdós casos s’ha de presentar davant l’INSS i la mútua.

Podeu accedir al formulari a través d'aquest enllaç.

 

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals