Peça de roba, on vas?

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l'esperit de la que es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la ciutadania separi més i millor

Contingut patrocinat, Aparador

La roba que ja no utilitzem l'hem de dipositar als contenidors de roba presents a molts municipis, a deixalleries, botigues de segona mà o punts privats de recollida
La roba que ja no utilitzem l'hem de dipositar als contenidors de roba presents a molts municipis, a deixalleries, botigues de segona mà o punts privats de recollida | GENERALITAT DE CATALUNYA

Envàs, on vas? Els sona veritat? Segur que en algun moment l’han cantat en tirar les escombraries al contenidor que toca. L’any 2011 la recollida selectiva a Catalunya es feia en un 40,6% del total de residus que generàvem. Deu anys després, l’any 2021, se separen correctament un 47% del total de residus que generem els catalans i les catalanes. Entremig, el Govern ha dut a terme campanyes tan recordades i efectives i d’impacte en el nostre dia a dia, com és el cas de la campanya ‘Envàs, on vas?’ De fet, aquest increment del gairebé un 7% segur que es deu, en gran mesura, a campanyes com aquesta.

Però la xifra del 47% és insuficient si ens fixem en els objectius de reciclatge de la Comissió Europea que són d’un 55% per l’any 2025, un 60% per l’any 2030 i un 65% en el 2035. Per tant hi ha marge per fer les coses millor. Amb aquest objectiu i amb l’efemèride dels 10 anys de la recordada campanya ‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa una altra campanya sota el claim “10 anys després, reciclem més”. Es pretén recuperar així l’esperit de fa 10 anys, però actualitzant els missatges i traslladar que, malgrat que les coses s’estan fent bé, encara hi ha recorregut per a fer-ho millor. Els continguts de la campanya fan un call to action als catalans i catalanes a separar correctament els diferents residus.

El residu tèxtil: un problema emergent a Catalunya i al món
Per això la campanya també aborda conceptes amb els quals cal insistir: la correcta separació de les fraccions de residus en origen, els nous sistemes de recollida, la prevenció i la reutilització com a elements importants en la lluita contra el canvi climàtic. I a més a més, existeix un residu que és un problema emergent a Catalunya al que cal fer front de forma imminent: els tèxtils.

A Catalunya la recollida selectiva ha passat en deu anys d'un 40,6% a un 47% del total de residus que es generen

El consum global de productes tèxtils és el quart major demandant de matèries primeres i aigua i el cinquè emissor de gasos amb efecte hivernacle al món. El consum de roba ha crescut de forma desmesurada els darrers 15 anys. De fet, el nombre de peces de roba venudes s’ha duplicat i el temps de vida útil d’aquestes peces ha disminuït en un 20%. El que no ha augmentat de forma proporcional és el percentatge del correcte tractament de la roba un cop ja no la volem fer servir més.

Si ens fixem en Catalunya, cada català descarta entre 21,5 i 26 kg de roba a l’any, un total de quasi 170.000 tones de residus tèxtils dels quals només se’n recicla un 12%. Resulta, per tant, necessari i urgent endegar canvis profunds en el model de producció i consum del sector del tèxtil i avançar cap a un model circular, neutre en emissions, més inclusiu i regeneratiu pel planeta.

Pacte per la moda circular
Amb aquesta fita, el Govern ha promogut el pacte per la moda circular, un compromís voluntari entre institucions i empreses del sector tèxtil de Catalunya signat fins al moment per 75 actors per tal d’aconseguir, entre d’altres, l’objectiu d’assolir el 25% de recollida selectiva del residu tèxtil l’any 2025.

Altres fites que tant les administracions pertinents, encapçalades pel Govern de Catalunya, i els agents del sector tèxtil s’han marcat en aquest acord és la reducció entre un 5 i un 10% de la generació d’aquest tipus de residus –per tant, la reducció dels modes de consum i recuperar índexs a l’alça com és la vida útil de les peces de roba–, i també assolir entre un 55 i un 60% de reutilització de les peces de roba recollides selectivament.

Cada català descarta entre 21,5 i 26 kg de roba a l'any, 170.000 tones de residus tèxtils dels quals se'n recicla un 12%

L’estratègia del Govern català en relació amb els residus tèxtils s’ha fet d’acord amb les institucions europees, ja que la Comissió Europea ha situat el tèxtil com un dels sectors amb major potencial per avançar cap a un model circular.

De la mateixa manera que l’European Green Deal planteja una estratègia pels tèxtils sostenibles i el Pla d’acció de l’economia circular de les institucions europees dediquen el seu contingut a la indústria tèxtil com dels elements a fer front de forma imminent. I finalment, la Directiva del Parlament Europeu estableix que els estats membres han de crear una estratègia de recollida separada abans de l’1 de gener de 2025.

La roba que ja no utilitzem l’hem de dipositar als contenidors de roba, presents a molts municipis catalans, o bé a les deixalleries, botigues de segona mà, o punts privats de recollida. Actualment, a la majoria de llars de Catalunya els tèxtils es llencen encara dins els contenidors de la fracció rebuig, el que es trasllada en una xifra global de 147.000 tones de residus tèxtils llençats sense retorn.

Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

Edicions locals