Com s'hi arriba als 40 pins de Granollers?

Editorial

Després dels anys de creixement urbanístic desbocat que va permetre l’economia especulativa, ara ens toca gestionar la misèria i els mals endreços. En l’àmbit social, la crisi ha impactat fortament en moltes famílies i és sobrer recordar la magnitud de la tragèdia; només cal revisar les xifres d’atur, de desnonaments i d'expedients de regulació d’ocupació.
 
En l’àmbit mediambiental i de gestió urbanística de pobles i ciutats també caldria fer-hi esment, però. Al Vallès Oriental hi ha proves suficients per qüestionar determinades decisions preses en anys de bonança amb l’excusa que el progrés econòmic era la clau; a l’estil del desarrollismo franquista però, en aquest cas, en clau vallesana.
 
La decisió de construir i habilitar el polígon del Ramassar per convertir-lo en zona d’oci i comerç a Granollers va ser presa amb la intenció de fer créixer una zona industrial, just al costat del que se’n va anomenar la ronda nord. Un pol econòmic i de comunicacions al nord de la ciutat que va tallar d’arrel tot els accessos a una de les zones verdes més genuïnes de la ciutat: els 40 pins. Una petita zona d’oci familiar a dalt de tot de la carena de la serra de llevant des de la qual s’hi contemplen vistes interessants de la plana vallesana.
 
La construcció de la ronda sembla que no va portar implícit un estudi de la comunicació amb la pineda i avui, arribar-hi, comporta un cert grau de dificultat. Molts granollerins no saben si és millor accedir-hi des del mateix polígon Ramassar o prendre la rotonda en direcció a Cardedeu i girar a la dreta.
 
Aquest és, sens dubte, un cas petit. Però és significatiu de com s’han fet les coses a nivell de plantejament urbanístic al país. Es va construir a tort i a dret sense miraments i sense renúncies i, avui, les conseqüències representen costos enormes per al ciutadà.
 
Es 40 pins va ser durant molt de temps una zona d’esbarjo imprescindible per als granollerins. Moltes escoles de la ciutat hi anaven d’excursió per gaudir de l’entorn, per exemple. Representa, juntament amb Palou, els marges de la riera i algunes zones de la serra de Ponent, els últims vestigis d’espais verds a la ciutat. Ara que és temps de reflexió i d’austeritat profunda caldria acceptar que, en l’àmbit de la planificació urbanística a la ciutat, s’haguessin pogut fer les coses d’una altra manera; amb més cura, potser.
 
Neix, doncs, l'oportunitat de potenciar allò que s’ha fet bé; vies verdes, millora del bosc de Can Cabanyes i el seu entorn... i de prendre en consideració aquelles veus que, des de fa temps, reclamen una defensa més aferrissada dels espais naturals.

Edicions locals