Socialitzar-se i aprendre

Editorial

Passat un any des de la declaració del primer estat d’alarma i de la irrupció de la Covid a la vida quotidiana és moment de mirar enrere i de valorar el trasbals que ha suposat. D’una banda, per a la majoria, ha estat un any poc actiu, a mig gas, però alhora ha estat intens en la incorporació d’hàbits que han esdevingut costums, alguns per quedar-se. I entre els qui més s’adapten als canvis, com sempre, els més menuts, infants i joves, que han assumit com ningú les nombroses indicacions de seguretat sanitàries.

Fa uns mesos, en recuperar la presencialitat a les aules després de mig any, hi havia qui preveia el pitjor dels auguris, però el cert és que aquesta activitat no només no ha contribuït a l’expansió del virus –com es deia–, sinó que a més ha estat molt positiva per a la tan necessària socialització d'infants i joves.

I si alguna cosa s’ha fet encara més evident és que educar no passa només per transmetre coneixements acadèmics, sinó per la vivència d’experiències i la relació amb els companys amb la màxima normalitat possible, i, ja que hi som, en grups reduïts que permetin una atenció de més qualitat als alumnes.

Edicions locals