Pensant en la tercera edat

Editorial

En una societat que cada cop envelleix més, el repte de l'assistència a les persones grans és majúscul. La pandèmia, a més, ha posat en dubte l'actual model de residències i ja fa anys que es veu que l'aposta ha de ser per ampliar recursos assistencials que permetin restar al domicili habitual el màxim de temps possible. I, fins i tot, quan això no és possible, cada cop són més les persones grans que poden i volen mantenir un grau d'independència i privacitat elevat, malgrat necessitar ajuda i atenció en algun aspecte. Així, mentre que el model públic triga a canviar o és insuficient per cobrir les necessitats, la iniciativa privada s'ha avançat i proposa noves formes de cohabitatge amb serveis assistencials. La Mútua de Granollers ha aprovat la compra d'un edifici cèntric que ha de servir per disposar de pisos tutelats per a gent gran. I és que quan s'escolta la ciutadania –en aquest cas, mutualistes–, neixen projectes encertats.

Edicions locals