"La inclusió de Gallecs al PEIN és insuficient, és propaganda política"

Guifré Bombilà Portaveu Plataforma defensa de Gallecs

La Generalitat ha incorporat gran part de l'espai rural de Gallecs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), després d’anys de reivindicació del territori. Amb aquesta inclusió, anunciada aquest dimarts 20 d'octubre pel conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, es protegeix de la constant pressió urbanística un dels antics paisatges més característics de la plana del Vallès. Però es protegeix a mitges, perquè el PEIN inclou 698,91 hectàrees de les 1.090 que té Gallecs. A més, el Pla permet el pas d’infraestructures per l'espai natural. Per tot plegat, el portaveu de la Plataforma per la defensa de Gallecs, Guifré Bombilà, que agrupa una cinquantena d’entitats, qualifica de "frau" la decisió pressa pel govern català.

Com valora la Plataforma la decisió pressa pel govern català?

Ho entenem com una maniobra propagandística; més propaganda política. El mateix conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ja va avançar que el PEIN no impedeix el pas de grans infraestructures per Gallecs, com ara autovies. I de fet, son infraestructures que ja estan planificades al Pla territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona. Ells han dissenyat un Pla profundament agressiu que disgrega el territori, i fer el PEIN és com una mesura compensatòria; compensatòria i totalment insuficient. A part, responen a una demanda històrica amb 17 anys de retard. I que ningú ens interpreti malament, és una notícia positiva, un acte de justícia que arriba tard, però si es manté el pas de carreteres pel mig de Gallecs, tot plegat seria una falsa protecció.

Un frau?
Sí. Perquè, a més, Gallecs no només necessita el PEIN, necessita un pla de viabilitat biològica a llarg termini. Estem parlant d'un espai natural i agrícola molt petit envoltat de zones industrials i urbanes i d'infraestructures, que té una connexió biològica amb la Serralada Prelitoral bastant feble. Si no es protegeix aquesta connexió, l'espai tard o d'hora morirà. La protecció, que ha de ser més elevada, s'ha d'ampliar a nivell territorial. Des de la Plataforma per la defensa de Gallecs demanem no un PEIN, sinó que declarin Gallecs com a paratge natural d'interès nacional (PNIN), per protegir realment aquest espai rural; això obligaria a mantenir realment les condicions del paisatge i allunyaria el pas de noves o més grans infraestructures per Gallecs.

La plataforma treballarà amb aquest objectiu, intentar que el govern declari Gallecs paratge natural d'interès nacional?

Sí. Nosaltres volem garantir la protecció adequada de tot aquest espai natural i la seva viabilitat biològica, així com el seu patrimoni cultural i paisatgístic. I ho volem fer impulsant a la vegada una consciència i una educació ambiental dels valors ecològics i socials que es generen en aquest reducte natural. Per assolir aquests objectius pensem que és indispensable garantir la funció de Gallecs com a corredor biològic, que comuniqui la Serralada de Marina i els Cingles de Bertí, i preservar i potenciar les activitats agrícoles tradicionals com a principal funció del territori. Per això demanem a la Generalitat la retirada de les infraestructures de l'avantprojecte del Pla territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona, l'adequació de les infraestructures ja existents per tal de garantir la via verda, i que s'augmenti la superfície protegida en base a criteris no arbitraris de coherència territorial. També demanem una gestió pública de l'espai que sigui oberta, participativa i transparent.

De moment el PEIN només inclou les gairebé 700 hectàrees de titularitat pública?
Per això demanem l'ampliació de la protecció, que com a mínim el PEIN protegeixi també les 300 hectàrees de titularitat privada. Que només declarin PEIN la part pública pot establir un greu precedent, ja que es ve a dir que només es protegirà allò públic. Els usos naturals i agraris no entenen de titularitats.

Què suposaria fer passar grans infraestructures per Gallecs?

Suposaria tallar la connexió biològica amb la Serralada Prelitoral, quedant un espai totalment aïllat i minúscul. La variabilitat biològica de les espècies vegetals i animals de Gallecs s'empobriria poc a poc. Amb el pas del temps anirien desapareixent riqueses i biodiversitat. Gallecs deixaria de ser un paratge amb valor, es convertiria en una simple zona verda entre àrees urbanes. Cal deixar clar que les carreteres són molt agressives. Per tant, ampliar la interpolar o fer passar el Quart Cinturó per Gallecs, con està previst, seria un autèntic desastre per l'espai. I és igual que aquestes vies passin pel mig de Gallecs o per un dels seus extrems, la destrossa seria més lenta, però seria.

I com es poden aturar tots aquests projectes viaris?
La ciutadania s'ha de mobilitzar, perquè no confiem en la bona voluntat d'unes administracions que responen a interessos econòmics. No podem confiar en aquestes administracions. Cal que la gent es mobilitzi per salvar Gallecs, per salvar ''entorn de les rieres de Caldes i de Caganell, el torrent de Can Salvi o la riera de Gallecs. cal que la gent es mobilitzi per conservar la gran superfícies agrícola que és lloc de pas i parada de moltes espècies d'ocells.

Edicions locals