Disminueixen els accidents laborals al Vallès Oriental

La sinistralitat ha caigut un 39 per cent respecte els sis primers mesos del 2008

Economia

Poc a poc, però any rere any disminueix la sinistralitat laboral al Vallès Oriental. En els set primers mesos d'aquest 2009 -del gener al juliol- s'han produït a la comarca 4.010 accidents laborals amb baixa. Si ho comparem amb les dades del mateix període del 2008, comprovem que la sinistralitat ha caigut un 39 per cent. Tot i això, el sindicat UGT subratlla que "hem de seguir vigilants perquè les empreses continuïn aplicant la llei de prevenció de riscos laborals amb tota la seva intensitat". I és que tot i la positiva reducció del nombre d'accidents a la feina, encara se’n registren masses.

Segons les dades facilitades per UGT, en el que portem d'any els mesos amb més sinistralitat han estat el febrer, amb 672 accidents -667 de caràcter lleu i 5 de greus- i el juliol, amb 612 accidents lleus i 5 greus. L'any passat es van superar els 1.000 accidents laborals en diversos mesos, i el febrer també va ser especialment dolent. Pel que fa a sexes, el passat mes de juliol el 78,12 per cent de les baixes es van produir entre el col·lectiu masculí -482 baixes d'homes per 135 de dones-, seguint la tònica dels mesos anteriors (veure gràfic adjunt).

Dos accidents laborals mortals el 2009
Pel que fa al tipus de sinistres, en el que portem de 2009 3.976 accidents laborals han estat lleus, 32 greus i 2 mortals. Per sectors productius, a la indústria s'han produït 1.751 accidents, als serveis 1.622, a la construcció 589 i a l'agricultura 48.

Edicions locals