El Museu de Granollers alerta del risc de la pèrdua de biodiversitat

Un biòleg del centre granollerí publica un article conjunt sobre el deute d'extinció

Societat

Granollers

La prestigiosa revista Trends in Ecology and Evolutionpublica aquest mes d'octubre un article de revisió sobre el fenomen conegut com a deute d'extinció d'espècies, en el qual alerta que la pèrdua d'espais oberts per l'abandonament de les pràctiques tradicionals com las pastura i el dall és un dels problemes que més afecten la conservació de la biodiversitat a Catalunya i a la resta d'Europa. L'estudi està signat per biòlegs de Finlàndia, Suècia, Estònia, Alemanya i Catalunya. L'equip català està integrat per Joan Pino i Ferran Rodà, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i per Constantí Stefanescu, del Museu de Granollers-Ciències Naturals.

S'entén com a deute d'extinció el nombre d'espècies que, tot i ser presents encara en un determinat ecosistema, previsiblement s'acabaran extingint a causa de la degradació o pèrdua de l’hàbitat. Tot i que moltes espècies reaccionen ràpidament a aquesta pèrdua d'hàbitat amb l'extinció immediata de les poblacions, n'hi ha d'altres que són capaces de sobreviure durant un cert temps amb un nombre d'individus per sota del mínim necessari per assegurar la viabilitat a llarg termini. Això és més freqüent en les espècies longeves que tenen temps generacionals llargs, tal com s'il·lustra a la portada de la revista amb una fotografia del goril·la de muntanya (veure imatge adjunta).

L'article publicat a Trends in Ecology and Evolution és el primer que sintetitza el nivell de coneixements en relació al deute d'extinció, tot revisant les diferents metodologies que es poden utilitzar per quantificar-lo. En l'article es discuteixen, per exemple, les eines estadístiques que permeten determinar quantes espècies d'un determinat ecosistema degradat seran afectades en el futur a causa d'aquest deute d'extinció.

Durant els darrers anys, l'equip de biòlegs que signa el treball ha participat conjuntament en el projecte internacional COCONUT, que pretén aprofundir en aquest fenomen a partir, entre d'altres, de l'estudi de la pèrdua de biodiversitat de plantes i papallones en prats abandonats i en regressió. La pèrdua d'espais oberts per l'abandonament de les pràctiques tradicionals com las pastura i el dall és un dels problemes que més afecten la conservació de la biodiversitat a Catalunya i a la resta d'Europa. Els resultats d'aquest treball de camp d'ample abast geogràfic formen part d'una propera publicació d'orientació més empírica. Els autors suggereixen que, en el propers anys, el deute d'extinció podria incidir molt negativament en la biodiversitat dels ecosistemes si les extincions previstes per a determinades espècies afecten en cadena altres espècies que es mantenien en un estat saludable.

Edicions locals