Caldes amplia el servei de recollida de deixalles al Casc Antic

La justícia obliga la Garriga a canviar l'empresa que neteja els carrers del municipi

Societat

Caldes de Montbui, la Garriga

L'Ajuntament de Caldes de Montbui introduirà des d'aquesta setmana nous punts de recollida de residus domiciliaris urbans al casc antic de la ciutat, per tal de millorar el servei de recollida de residus sòlids i donar una millor resposta als veïns del barri. Amb aquesta ampliació del servei el consistori vol reduir la distància que han de recórrer els veïns per accedir als punts de recollida. Alhora, l'ús de recipients més petits i que només funcionen de nit dóna resposta a altres prioritats de la recollida de deixalles al casc antic: garantir la seguretat del servei de recollida, que es farà amb camions més petits per salvar l'estretor dels carrers, i mantenir un centre històric lliure de contenidors durant el dia.

L'Ajuntament col·locarà pel casc antic vuit punts de recollida amb dos tipus de contenidor cadascun: un contenidor per la fracció orgànica (de color marró) i un contenidor per la fracció resta o rebuig (de color gris). Aquests contenidors són més petits que els que hi ha arreu del municipi, per tal de reduir també l'impacte visual i facilitar la seva recollida. Aquests contenidors es col·locaran de dilluns a dissabte a partir de les nou del vespre i es retiraran a les cinc del matí; el diumenge no hi haurà servei. Durant la resta d'hores del dia i tot el diumenge les escombraries s'hauran de deixar als contenidors més propers, tal com s'ha fet fins ara.

Aquest sistema de recollida, al ser vàlid només per la fracció rebuig i la fracció orgànica, implica que el vidre, els envasos, el paper i el cartró s'hagin de seguir portant als punts de recollida selectiva actuals que hi ha al municipi.

Irregularitats en el procés d'adjudicació
D'altra banda, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga l'Ajuntament de la Garriga a rescindir el contracte amb l'empresa Coptàlia, que fa la neteja viària i del mercat setmanal. El consistori haurà de contractar la companyia Cespa. L'alt tribunal català anul·la l'acord del ple del 7 de juny de 2005 en què es va aprovar la concessió de la neteja viària a Coptàlia, que va ser la que va obtenir més punts en el concurs públic per adjudicar el servei fet en l'anterior mandat, quan governava l'alcalde Miquel Pujol, aleshores a ERC, amb el PSC.

L'Ajuntament ha iniciat ja el procés per executar la sentència i rescindir el contracte amb Coptàlia, que tenia la concessió fins al 2013. El consistori signarà un nou contracte amb Cespa per a vuit anys per un import de 399.289 euros en la primera anualitat, que s'anirà actualitzant segons l'IPC. L'acord no tindrà conseqüències per als treballadors, ja que la nova concessionària haurà de subrogar-los. El TSJC sustenta la seva decisió amb una sèrie d'irregularitats detectades en el procés d'adjudicació. Segons la sentència, les bases per a l'adjudicació establien que les empreses havien de tenir "necessàriament" un certificat de qualitat ISO 9000 o superior. Coptàlia incomplia el requisit citat no només quan va presentar la seva oferta, com va reconèixer en fer els aclariments, sinó també quan se li va adjudicar el contracte.

Edicions locals