La comarca supera els 6.000 accidents de treball amb baixa aquest 2009

Al novembre es va registrar un accident mortal, fet que no succeïa des del maig

Economia

Poc a poc, i des de fa alguns anys, disminueix la sinistralitat laboral al Vallès Oriental. I les xifres d'aquest mes de novembre ho corroboren: es van registrar menys baixes (589) que a l'octubre (644). És a dir, que el mes passat es van produir 55 accidents amb baixa menys. Això vol dir que el percentatge de variació ha estat del menys 8,54 per cent respecte el mes anterior, i del menys 19,43 per cent respecte el mateix període de l'any passat (veure gràfica adjunta). En el que portem de 2009, s'ha superat la xifra dels 6.000 accidents a la comarca, dels quals el 43 per cent s'han produït al sector industrial, el 40 per cent al sector serveis, el 15 per cent a la construcció i la resta a l'agricultura.

De les baixes registrades al novembre, 7 van ser de caràcter greu i una de caràcter mortal; des del passat mes de maig que no es registrava cap accident mortal a la comarca. Per sectors econòmics, una vegada més la indústria ocupa el primer lloc pel que fa a la sinistralitat laboral, amb 270 baixes. En segon lloc hi ha el sector serveis amb 220 baixes, seguit de la construcció (90) i l'agricultura (9).

Encara que l'índex de sinistralitat ha baixat de forma important respecte el 2008 (un percentatge de variació del menys 29,48 per cent), des del sindicat UGT del Vallès Oriental reclamen una actuació ferma per part dels empresaris i les administracions públiques "per pal·liar aquesta situació que pateixen els treballadors i les treballadores de la nostra comarca".

Onze accidents mortals a Catalunya

A Catalunya aquest novembre es van registrar 24.629 accidents de treball amb baixa, 11 dels quals mortals. En el que portem d'any s'han produït 105.015 accidents amb baixa, i d'aquests 103 han acabat amb un treballador mort.

Edicions locals