Els ajuntaments no podran endeutar-se fins al 2012

Les operacions de finançament a curt termini dels ens no podran superar l'any

Economia

Granollers, Mollet del Vallès, Sant Celoni

Els ajuntaments del conjunt de l'Estat hauran de congelar el seu endeutament fins el 2012. Aquesta és una altra de les mesures que el govern espanyol ha inclòs en el pla extraordinari que ha de servir per reduir el dèficit fiscal de l'Estat entre el 2010 i 2012. El reial decret-llei, que es publica aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que per tant serà vigent a partir d'aquest dimarts, recull que s'ajorna fins a l'any 2012 "la concentració de qualsevol operació d'endeutament" per part dels ajuntaments i la resta d'entitats locals. És a dir, que durant aquest termini els consistoris estatals no podran contraure cap nou deute amb cap banc o altres entitats creditícies.

Precisament aquest divendres, després de l'aprovació de les mesures extraordinàries i urgents per reduir el dèficit públic, el mateix govern espanyol informava de l'obligatorietat d'aplicar la controvertida rebaixa del 5 per cent dels sous dels funcionaris al conjunt de les administracions públiques. És a dir que aquest estiu s'haurà d'abaixar també els sous dels funcionaris i personal laboral púplics corresponents a les Comunitats Autònomes i als ajuntaments.

Així, el reial decret recull que aquesta rebaixa dels sous a partir de l'1 juny, i que es durà a terme de forma progressiva tant sobre les retribucions bàsiques com les complementaries, és "d'obligada aplicació" a totes les administracions, fet que suposarà "un important estalvi per les comunitats autònomes i ajuntaments", afegeix el govern espanyol.

El decret, que ara s'haurà de convalidar al Parlament, també contempla que les operacions a curt termini concertades per cobrir situacions transitòries de finançament hauran de quedar cancel·lades a 31 de desembre de cada any.

Finalment, el decret llei inclou que amb la "finalitat de garantir la contribució" de les entitats locals a l'esforç de consolidació fiscal del conjunt de l'Estat, els ajuntaments hauran de "declarar" els estalvis que assoleixin a través de la reducció de les despeses en personal, amb la rebaixa d'aquest 5 per cent dels sous, i les afectacions que aquest estalvi tingui ja sigui en el seu sanejament, en la reducció del seu endeutament o bé, si és el cas, per al finançament d'inversions. Així, com a primera referència, els ajuntaments hauran de dedicar aquests estalvis a sanejar els seus romanents negatius i, en segon terme, a reduir el seu nivell d'endeutament a llarg termini. En tercer lloc, podran destinar aquests diners a finançar inversions.

Edicions locals