Granollers prohibeix la prostitució en tots els espais públics de la ciutat

Amb la nova ordenança de civisme orinar al carrer pot costar fins a 750 euros

Societat

Granollers

La nova Ordenança dels Espais d'Ús Públic i Civisme de Granollers, que reuneix per primera vegada en un únic text tots els aspectes relacionats amb l'ús dels espais públics per part de la ciutadania, la imatge de la ciutat i dels espais privats d'ús públic, i també els principals aspectes de civisme, convivència i conducta de la ciutadania, prohibeix explícitament la prostitució en qualsevol espai de la ciutat. L'ordenança, aprovada inicialment en el ple de la setmana passada, prohibeix "les conductes o relacions de naturalesa sexual amb les quals s'ofereixi, es sol·liciti, s'exhibeixi, es negociï, s'accepti o es mantingui de manera directa o indirecta als espais d'ús públic, que comportin retribució econòmica".

La nova Ordenança dels Espais d'Ús Públic i Civisme, que deroga les ordenances de la Via Pública, de Civisme i Convivència i bona part de l'ordenança de Tinença d'Animals, alhora que inclou nous articles aportats pels serveis d'Espais Verds, Urbanisme i Medi Ambient al voltant de l'ús dels espais públics, permetrà a la Policia Local multar a les prostitutes i també als clients que sol·licitin els seus serveis -en aquest últim cas la multa pot arribar als 750 euros. Això sí, l'Ajuntament de Granollers, a través dels serveis socials competents i del servei d'atenció a les víctimes de violència, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en situació de prostitució a la ciutat i vulguin sortir de la mateixa.

"Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, informaran de les dependències municipals i dels centres d'atenció institucional o de caràcter privat als quals podran acudir [les prostitutes] per rebre el suport que sigui necessari per sortir-se'n i poder ser reinserides socialment", afirma l'ordenança, que afegeix que el consistori col·laborarà intensament en la persecució i repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es puguin cometre en l'espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, i, molt especialment, pel que fa als menors.

Multes fins a 3.000 eurosper les infraccions més greus
El de la prostitució és un dels molts punts de la nova ordenança, aprovada amb els vots de PSC i CiU, i l'abstenció de PP i ERC, que denuncia poca participació ciutadana en la seva elaboració. A partir d'ara, tots els agents municipals la tasca dels quals estigui relacionada amb l'ús dels espais públics (inspectors, tècnics, agents de policia, agents cívics...) disposaran d'un únic text regulador, que recollirà la immensa majoria d'activitats que passen a l'espai públic. L'ordenança preveu multar amb fins a 750 euros les infraccions lleus, com ara orinar, defecar o escopir al carrer; amb fins a 1.500 euros les infraccions greus, com ara insultar, injuriar o calumniar els treballadors municipals, i amb fins a 3.000 euros les infraccions molt greus, com recollir i transportar residus industrials o especials amb incompliment de les prescripcions legals.

Prohibit fer grafits i exercir la mendicitat
La nova ordenança també prohibeix els grafits, fer pintades o gargots a la via pública, o sobre els elements estructurals, calçades, voravies i mobiliari urbà, monuments, murs, parets o façanes, tant públiques com privades. L'obligació de netejar les pintades recau en el titular del bé afectat. Això sí, l'Ajuntament, amb el consentiment previ i a càrrec de les persones titulars dels béns afectats, podrà netejar o reparar els danys efectuats per les pintades o grafits de manera subsidiària, en finques situades en el casc antic o en zones de molta afluència de vianants. La nova norma també prohibeix l'exercici de la mendicitat i caçar o perseguir qualsevol tipus d'animal. A més regula l'ús de les fonts, la manera de llençar la brossa orgànica i la col·locació de les plantes als balcons.

NOVA ORDENANÇA DELS ESPAIS PÚBLICS I CIVISME.

Edicions locals