Alcalde i regidors de Parets també s'abaixen el sou entre el 5 i el 8%

Seguer cobra 62.832 euros anuals i els regidors amb dedicació exclusiva 57.120

Política

Parets del Vallès

L'Ajuntament de Parets va aprovar en el ple de dimarts una sèrie de mesures, acordades a finals de maig per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per reduir el dèficit públic, d'acord amb l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010. Les mesures, aplicades ja per altres consistoris de la comarca, recullen una reducció de les despeses salarials dels empleats públics i l'aplicació d'una reducció de les retribucions dels càrrecs electes que oscil·len entre el 5 i el 8 per cent, amb efecte 1 de juny de 2010. L'alcalde i els regidors amb dedicació exclusiva veuran retallada la seva retribució un 8 per cent; a la resta de regidors i a l'aportació econòmica que anualment reben els grups municipals se'ls hi aplicarà una reducció del 5 per cent.

En concret, es procedirà a l'aplicació de la reducció del 8 per cent a les actuals retribucions de l'alcalde Joan Seguer (PSC), 62.832 euros bruts anuals, i dels diversos regidors amb dedicació exclusiva, 57.120 euros bruts anuals. A més, es procedirà a l'aplicació de la reducció del 5 per cent a les següents retribucions: regidor delegat portaveu de grup municipal, 15.617 euros bruts anuals; regidor amb responsabilitat de govern, 12.149 euros bruts anuals; regidor portaveu de grup municipal, 9.145 euros bruts anuals; i regidor, 5.677 euros bruts anuals.

La retallada suposarà un estalvi de 170.000 euros
Pel que fa a l'aplicació de les mesures de reducció de les despeses de personal dels empleats públics previstes en el Reial Decret Llei 8/2010, amb efecte 1 de juny de 2010, se suspenen els acords i pactes sindicals de caràcter retributiu signats en l'àmbit del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Parets i del Patronat Municipal d'Ensenyament amb les quanties fixades per a cada un dels grups-subgrups de classificació, d'entre el 0 i el 4,5 per cent en retribucions bàsiques, i un 5 per cent lineal per a tots els treballadors en la resta de complements salarials.

Amb l'aplicació del decret llei l'Ajuntament de Parets calcula que estalviarà uns 170.000 euros anuals que destinarà "a l’amortització de deute". En aquest sentit, el govern central dóna tres opcions als ajuntaments per destinar els diners que s'estalviaran en sous: incrementar els romanents de tresoreria, amortitzacions de préstecs o finançar inversions.

Edicions locals