L'església de Sant Sadurní de la Roca torna a lluir el retaule major

Recupera dues taules que ha conservat el Museu de Granollers durant 72 anys

Cultura

Granollers, Roca del Vallès, la

Els ajuntaments de la Roca i Granollers van presentar aquest dimecres la reinstal·lació de les dues taules de la predel·la procedents del retaule major de l'església parroquial de Sant Sadurní de la Roca, que han estat conservades al Museu de Granollers des de l'any 1938. Juntament amb elles s'ha reinstal·lat la pintura dedicada a Sant Donat i Santa Fausta que formava part de la porta del reliquiari del retaule de Nostra Senyora de Gràcia, de la mateixa església parroquial. El treball d'investigació realitzat el 2008 pel Rodolf Puigdollers, rector de la parròquia, seguint un treball previ de la historiadora Belen Cobo, va determinar la procedència d'aquestes tres peces conservades al Museu de Granollers, on figuraven com de procedència desconeguda des de l'any 1938.

Aquestes peces van ingressar al Museu de Granollers el mes de juliol de 1938 fruit de la recuperació d'objectes d'art que féu la Junta de Salvaguarda de la Generalitat durant el període bèl·lic. Però si bé acabada la Guerra Civil bona part d'aquests fons van ser retornats als seus llocs d'origen, aquests tres peces, considerades des del primer moment com de procedència desconeguda, van restar al Museu, on van ser exhibides al llarg de 30 anys i més recentment conservades en els magatzems d'art. La petició de restitució i dipòsit va ser formalitzada per la parròquia de Sant Sadurní el maig de 2008, un cop determinada la seva procedència. Una petició a la qual s'hi va afegir, en els mateixos termes, el ple de l'Ajuntament de la Roca.

Una vegada establerts els condicionants i requeriments tècnics necessaris per part del Museu, el Patronat del Museu de Granollers va acordar, en la sessió del 15 de juliol de 2008, realitzar un dipòsit temporal de les obres per a la seva restitució dins el conjunt del retaule del qual són originàries, i sempre després d'establir els acords i requeriments tècnics necessaris per a garantir-ne la seva conservació, que queden recollits en el conveni signat dimecres. De fet, les tres obres han estat restaurades al llarg de 2009 i es troben en excel·lent estat de conservació, tal i com es va poder observar en la presentació de les peces restaurades i la seva exposició el passat més d'abril al Museu de Granollers.

Altres requeriments que fixa el conveni són de caràcter tècnic i estableixen els mínims en matèria de seguretat i conservació, exigits pel Museu de Granollers, per tal d'assegurar les millors condicions per a aquestes tres obres i la seva permanència futura. Ara aquestes tres peces han estat reinstal·lades al seu lloc de procedència, amb el treball de les restauradores Anna Casal i Marta Bosch de l'empresa Dotzemicres, i amb el suport i ajut de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Conservació i Restauració de Béns Mobles.

Un retaule del segle XVII
El retaule de Sant Sadurní de la Roca està datat de la primera meitat del segle XVII i es coneix complet per dues fotografies anteriors a 1936, una que conserva la família Pugès, de l'any 1928, a la Roca, i una altra que conserva l'arxiu parroquial. Aquest retaule constava d'un sòcol de pedra, amb sis figures que actuaven de suport i dues portes de fusta amb els relleus de Sant Pere i Sant Pau. El retaule es va realitzar durant els anys 1615 i 1616 i és obra de l’escultor barroc Antoni Comes, qui va col·laborar amb Agustí Pujol el Jove en el retaule de la Mare de Déu del Roser de la catedral de Barcelona. La policromia del retaule va ser realitzada per Antoni Rovira, en els anys 1626-1630, data aquesta última, que figura en el retaule. Ambdós artistes són figures clau de la primera època del barroc a Catalunya.

Edicions locals