Irregularitats en les obres de connexió de la potabilitzadora de Cardedeu

Dues entitats denuncien greus afectacions sobre espais protegits de la Tordera

Societat

Cardedeu, Sant Celoni

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme han denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient de l'Audiència Territorial de Barcelona i al departament de Medi Ambient de la Generalitat les obres de connexió -pas i soterrament d'una canonada- de la dessalinitzadora de Blanes (ITAM de la Tordera) amb la planta potabilitzadora del Ter (ETAP Ter), que Aigües Ter-Llobregat (ATLL) té a Cardedeu. Les dues associacions alerten de "les irregularitats i els incompliments en l'execució de l'obra" per part d'ATLL, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Generalitat, que "han afectat greument a espècies i espais protegits de la Tordera".

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme demanen, entre altres coses, l'aturada immediata de les obres "fins que es tramiti correctament el projecte i es garanteixi la protecció dels valors naturals dels espais protegits", es depurin les responsabilitats necessàries per evitar casos similars (s'han d'iniciar les obres dels diferents ramals cap a municipis de l’interior de la Selva i del Vallès Oriental) i es faci "la correcta restauració dels espais naturals afectats fins al moment".

Les obres de connexió entre la planta dessalinitzadora de la Tordera (a Blanes) i l'estació de tractament del Ter s'estan realitzant per abastar d'aigua a Barcelona. Aquestes obres són fruit de la resolució del decret de sequera de 2007-2008, que, segons afirmen les associacions denunciants, ja ha estat derogat i, per tant, les obres perden el caràcter d'urgència. Els grups ecologistes expliquen que, un cop començades les obres d'instal·lació de la canonada, s'han observat "força irregularitats i incompliments de la legislació vigent"; per això han presentat la denuncia.

Greus afectacions als espais protegits
"En cap cas es valora la necessitat o la conveniència del projecte de connexió, opinió reservada per cadascun dels signants de la denúncia, però sí el traçat i la manera de fer-ho, i es denuncien les greus irregularitats i mancances tant en la tramitació del projecte com en l'execució de les obres, que han afectat greument i de manera innecessària als espais naturals protegits i a les espècies protegides del riu Tordera, i a tots els espais protegits propers", subratllen els grups ecologistes.

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme denuncien la manca d'exposició pública del projecte, la manca d'un traçat alternatiu per motius econòmics i de calendari, la manca d'una Memòria Ambiental prèvia del projecte i la tramitació del projecte sense cap mena de consideració envers el medi natural. A més, subratllen que el traçat i les obres afecten directament o indirecta espais protegits, espècies animals d'interès comunitari i hàbitats d'interès comunitari.

Les dues associacions també apunten que en l'execució de les obres s'ha alterat la dinàmica fluvial del riu, s'han alterat els nivells freàtics de les zones humides protegides, i s'han fet abocaments de sediments sobre zones inundables i hàbitats d'interès comunitari amb flora i fauna protegida. A més, conclouen, "no s'ha contemplat l'eliminació dels nous accessos oberts en el medi natural durant les obres".

Edicions locals