CiU demana explicacions a Medi Ambient sobre les obres d'Aigües Ter-Llobregat

Dues entitats denuncien greus afectacions sobre espais protegits de la Tordera

Societat

Cardedeu, Sant Celoni

El diputat de CiU Benet Maimí entrarà diverses preguntes a la propera sessió de la comissió parlamentària de Medi Ambient per tal d'esclarir els interrogants que han sorgit durant la realització de les obres d'instal·lació d'una canonada entre la dessalinitzadora de Blanes (ITAM de la Tordera) i la planta potabilitzadora del Ter que l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) té a Cardedeu. Fa uns dies la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme van denunciar "les irregularitats i els incompliments en l'execució de l'obra" per part d'ATLL, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Generalitat, que "han afectat greument a espècies i espais protegits de la Tordera".

Per a Benet Maimí hi ha seriosos dubtes sobre els motius que han induït a la modificació del projecte original, una de les qüestions a fer al conseller Francesc Baltasar (ICV), sobretot després de les denúncies presentades per diversos grups ecologistes contra l'empresa ATLL i l'Agència Catalana de l'Aigua. Els grups ecologistes expliquen que, un cop començades les obres d'instal·lació de la canonada, s'han observat "força irregularitats i incompliments de la legislació vigent", com ara la manca d'exposició pública del projecte, la manca d'un traçat alternatiu per motius econòmics i de calendari, la manca d'una Memòria Ambiental prèvia del projecte i la tramitació del projecte sense cap mena de consideració envers el medi natural. A més, subratllen que el traçat i les obres afecten directament o indirecta espais protegits, espècies animals d'interès comunitari i hàbitats d'interès comunitari.

En aquesta línia, Maimí es pregunta sobre l'existència d'un informe d’impacte ambiental obligatori abans de tirar endavant les modificacions, així com els informes pertinents per conèixer com afecten aquestes als espais protegits de la Tordera inclosos en la xarxa natura 2000 i el PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural). El diputat maresmenc de CiU també s'interessarà sobre l'atenció que ha prestat el departament de Medi Ambient "als suggeriments que han elevat altres organismes oficials com els serveis territorials de Girona i Barcelona". Per això, CiU vol conèixer fins a quin punt l'obra afecta al aqüífer protegit de la Tordera.

El diputat demanarà sobre el grau de compliment del compromís adquirit per la Generalitat a l'hora d'aplicar mesures compensatòries als afectats i imposar un pla de restauració de la zona afectada. Igualment, Maimí creu que una vegada esvaïda la urgència amb la que es va impulsar el projecte quan es va imposar el decret de sequera, ara seria més adient portar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona des de les dessaladores més properes a la capital catalana.

Edicions locals