L'equip de govern de Santa Maria de Palautordera 'expulsa' els regidors de l'oposició del seu espai de treball

PP, ERC i CiU denuncien la decisió unilateral de l'ajuntament de negar l'espai de treball habilitat a la casa consistorial i traslladar-los a la Torre de Sant Josep

Política

Santa Maria de Palautordera

Aquest mateix rebuig ja va ser expressat pels regidors de l'oposició ara fa més d'un any, quan després d'una comissió informativa el govern municipal va posar de manifest la seva intenció de traslladar els partits a la Torre de Sant Josep. Tal com denuncien, els grups municipals d'ERC, PP i CiU creuen que els espais de treball pels regidors han de ser dins l'edifici de l'Ajuntament i 'no en altres dependències'. Afegeixen en el comunicat que el lloc de treball de 'tots els regidors, sense distinció, ha de ser a la Casa Consitorial, tal com ha estat al llarg de tota la història democràtica de Palautordera'.

Els grups municipals afectats per la mesura denuncien que l'expulsió de l'edifici de l'Ajuntament 'dificulta l'accés als serveis, als empleats municipals i al moviment (d'un edifici a un altre,  plogui o faci vent) de la informació necessària per la preparació dels Plens i Comissions Informatives, ja que en moltes ocasions els cartipassos estan formats per expedients voluminosos'.

Els regidors demanen, com a representants institucionals, 'respecte institucional, tracte digne i un espai de treball equivalent als regidors del govern'. També volen expressar el malestar per les formes am què el govern, 'per mitjà de la regidora d'urbanisme', va exigir, de viva veu, el trasllat forçós.

Mesura de força del Govern Municipal

A dia d'avui, després que la decisió no fos acceptada pels grups de l'oposició, l'alcalde de Palautordera ha fet arribar un esborrany de Decret, és a dir, on apunta que, si passat el periode establert no hi ha hagut un abandó de lloc 'voluntari', serà el propi govern el que durà a terme l'execució del trasllat 'de manera forçosa'.

La problemàtica dels despatxos es remunta a l'estiu del 2008, quan l'equip de govern va suprimir, 'inicialment per dos mesos', l'espai de treball de CiU per fer obres d'adequació. Des de llavors, els grups de l'oposició han hagut de compartir un espai de 6 metres quadrats, amb una única taula i tres cadires.

Edicions locals