PSC, ICV i PP de Bigues denuncien l'alcalde a l'Oficina Anticorrupció

Els partits diuen que Joan Vila (CiU) "destina il·legalment" més de 30.000 euros a unes obres

Política

Bigues i Riells

L’alcalde de Bigues i Riells, Joan Vila, hauria destinat presumptament de manera il·legal més de 30.000 euros de fons públics a les obres d’urbanització per garantir l’accés peatonal a l’escola El Colomer, que en cap cas havia de pagar l’Ajuntament, segons han denunciat els grups municipals de PSC, ICV i PP. Segons aquests partits, s'haurien "incomplert unes obligacions que podrien generar responsabilitat penal".

Els grups del PSC, ICV i PP de Bigues i Riells han denunciat a l'Oficina Anticorrupció de Catalunya i al Tribunal de Comptes de Madrid "la destinació il·legal de més de 30.000 euros de fons públics per pagar unes factures que hauria de pagar un promotor". Segons el portaveu del PSC, Joan Moreno, es tracta de les obres d'accés a l'escola El Colomer, que "per obligació urbanística ha de pagar el promotor del sector, però en cap cas l'Ajuntament". En la denúncia, els grups al·leguen que l'alcalde Joan Vila, de Convergència i Unió, i el seu equip de govern han "incomplert unes obligacions que podrien generar responsabilitat penal" perquè es tracta d'una "utilització il·legal de fons públics".
Segons han explicat en un comunicat els grups municipals denunciants, el Pla General de Bigues i Riells aprovat el 2006 va delimitar que el sector de sòl afectat es requalificava de rústic a urbà, atribuint-li una edificabilitat de nous habitatges i altres usos i a canvi, el promotor havia d’assumir, entre d’altres, l’obligació de pagar les obres d’accés a l’escola El Colomer.
La Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2009 va iniciar la gestió del sector, perquè és l’Ajuntament qui té la iniciativa per desenvolupar-lo, i ho ha de fer dins el primer sexenni, amb termini juny del 2012. Durant aquest període de temps, l’Ajuntament havia de desenvolupar el sector, redactar i aprovar el Pla Parcial, el projecte d’urbanització, el de reparcel·lació i executar finalment les obres d’urbanització a càrrec de la propietat.
La gestió urbanística del sector, però, es va paralitzar totalment amb l’arribada del nou govern municipal, que com a conseqüència de no haver tramitat els projectes per gestionar el sector, i amb l’objectiu de complir els seus compromisos polítics, el desembre del 2011 (quan finalitzen les obres de construcció de l’escola El Colomer) va contractar una empresa, amb càrrec a una partida d’inversions del pressupost municipal, per tal que aquesta fes les obres d’adequació dels accessos de l’equipament, que havia de pagar el promotor del sector, tal i com expliquen PSC, ICV i PP.

Edicions locals