Renovades les xarxes elèctriques del Parc Natural del Montseny

Endesa ha adequat dues línies de Gualba i de Fogars de Montclús per protegir l’avifauna i millorar el servei

Societat

Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Sant Celoni

La companyia elèctrica Endesa ha fet una reforma integral de dues línies de mitja tensió ubicades dins del Parc Natural del Montseny per tal de protegir la fauna del perill d’electrocució, integrar cromàticament les xarxes i millorar el servei dels clients de Sant Celoni, Campins, Fogars de Montclús i Gualba.

L’actuació ha tingut un pressupost de 63.000 euros, aportats per l’empresa. Concretament, a Gualba s’han retirat 15 pals de fusta que estaven malmesos i s’han instal·lat 4 noves torres metàl·liques i 4 suports de xapa plegada.
 
Totes els nous suports tenen un tractament cromàtic específic per tal d’assolir, en la mesura del possible, un major camuflatge amb la vegetació del seu entorn, explica Endesa. Com que a la zona predomina el bosc d’alzina, les torres s’han pintat de color verd oliva mate. Donada la complexa orografia del terreny i les dificultats d’accés en els punts del traçat de la línia, les feines s’han hagut de realitzar amb l’ajuda d’un helicòpter.
 
En el cas de Fogars de Montclús s’han retirat 5 pals de fusta i s’han instal·lat 2 noves torres metàl·liques, també pintades, en aquesta ocasió de color gris fosc, per tal d’integrar-les al bosc de faigs.
 
La renovació de les línies que passen pel Parc Natural del Montseny també ha de millorar el servei als municipis que en depenen, com ara Sant Celoni i Campins, asseguren des de l’elèctrica.

Edicions locals