Mancomunitat sense consens

Amb 15 vots a favor, 5 en contra i 7 abstencions, dimarts l'assemblea de regidors de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles aprovava inicialment els estatuts que han de regir la futura Mancomunitat del Galzeran formada pels tres municipis.

Política

Santa Maria de Martorelles

A l’acte, celebrat dimarts a l’Auditori de Sant Fost i presidit pels tres alcaldes, Montserrat Sanmartí, Miquel Àngel Sòria i Conxita Collado, van assitir 27 dels 31 càrrecs electes convocats. En el torn de paraula els representants dels grups a l’oposició, Josefina Caro (PSC) i Lucía Arévalo (GSF), per Sant Fost, i Jaume Mompel (CiU) i Felip Elices (PSC), de Martorelles, van coincidir en criticar la manca de participació de l’oposició en la redacció dels estatuts, que, tot i no indicar accions concretes, determinen el funcionament del futur organisme supramunicipal. “Si no hi ha un bon debat, la mancomunitat naixerà malalta, creixerà malalta i morirà d’hora”, sentenciava Jaume Mompel.
En resposta, l’alcalde Sòria va apuntar que “és difícil arribar a un consens quan hi ha diversos partits que tenen interès en fer sentir la seva veu diferenciada” i va titllar de “mancomunoexcèptics, alguns grups que no creuen en la idea”, apuntava. Per la seva part, l’alcaldessa santfostenca, recordava que després de l’aprovació inicial, s’obre un mes d’exposició pública durant el qual “els grups podran fer els suggeriments i aportacions que creguin convenients per millorar el text”, deia.
Tot i les evidents discrepàncies, la sessió es va tancar amb la voluntatper part de la mesa de presidència, explicitada per Sòria, de reunir-se amb els diferents grups que vulguin aportar idees.

PROCÉS ADMINISTRATIU

Després del mes en exposició i la resolució d’al·legacions, el Consell Comarcal haurà d’emetre un informe que hauran d’aprovar els tres plenaris municipals. El text aprovat es passarà al Departament de Governació de la Generalitat que podrà fer-hi suggeriments i es tornarà a passar a aprovació als plens, que nomenaran els membres de l’ens.

Edicions locals