El jutge admet a tràmit el recurs de l'Ajuntament de Montornès sobre l'anul·lació del ple de pressupostos

Una sentència havia anul·lat els acords del ple urgent de març arrel d'una denúncia del PSC

Política

Montornès del Vallès

El jutge ha admès a tràmit el recurs d’apel·—lació de l’Ajuntament de Montornès contra la sentència que anul—·la els acords del ple extraordinari de març de 2013, en què s'aprovaven, entre d'altres, el pressupost municipal de 2013 i la creació de l’empresa pública Montornès Manteniment i Serveis SL. La sentència sorgia d'una demanda interposada pel regidor del PSC, Daniel Cortés, en la qual considerava que s’havien vulnerat els drets fonamentals dels regidors de l’oposició en la convocatòria de la sessió extraordinària urgent. 

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona ha comunicat a l’Ajuntament de Montornès que donarà tramitació al recurs d’apel·lació del Consistori contra la sentència que va dictar el mateix jutjat i que anul·lava els acords del ple extraordinari de març de 2013, i el traslladarà al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). Serà, doncs, el TSJC qui haurà de resoldre l’apel·lació municipal.

Juntament amb l’apel·lació, l’Ajuntament ha sol·licitat la suspensió dels efectes de la sentència sense que el Jutjat a hores d’ara hagi resolt aquesta petició. En la sessió plenària del 21 de març de 2013 es va aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball i la creació de l’empresa pública Montornès Manteniment i
Serveis SL.

La sentència que ha recorregut l’Ajuntament va ser dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 a propòsit d’una demanda que va interposar el regidor del PSC, Daniel Cortés, en la qual considerava que s’havien vulnerat els drets fonamentals dels regidors de l’oposició en la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del passat mes de març perquè la urgència no va quedar justificada i no s’havia respectat l’antelació mínima de dos dies que marca la normativa entre la convocatòria i la celebració de la sessió.

El Consistori es va oposar a la demanda perquè entenia que l’alcalde, José Montero, havia justificat a la sessió la urgència de la convocatòria en base a la necessitat de resoldre expedients que condicionaven l’acció de govern. A més s’afegia que no s’havia vulnerat el dret de cap regidor ja que, assegura, havien disposat de la documentació des del dia 15 de març de 2013, data en què es van convocar les comissions informatives i
es va posar a disposició dels regidors els expedients que havien d’anar al ple.

Finalment, l’Ajuntament argumentava que no s’havia negat la participació política ni la informació als regidors pel fet que la convocatòria fos d’un ple extraordinari urgent. També es recordava que la normativa preveu la convocatòria en cas d’urgència justificada sense haver de respectar el termini de dos dies.

Edicions locals