L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera rehabilitarà l’estació de tren per a usos turístics

L’espai vol convertir-se en la porta d’entrada al massís del Montseny

Societat

Santa Maria de Palautordera

Adif ha cedit a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera l’ús dels espais de l’estació de tren. El consistori, per la seva banda, destinarà l’edifici a un Centre d’Informació i Promoció Turística del municipi com a porta d’entrada al Massís del Montseny, i a d’altres usos vinculats a l’explotació ferroviària, com a sala d’espera per als usuaris, informació i venda de bitllets. 

Adif ha cedit a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera l’ús dels espais de l’estació de tren. El consistori, per la seva banda, destinarà l’edifici a un Centre d’Informació i Promoció Turística del municipi com a porta d’entrada al Massís del Montseny, i a d’altres usos vinculats a l’explotació ferroviària, com a sala d’espera per als usuaris, informació i venda de bitllets.  
 
En concret, es cedeixen, per un període de 50 anys, els 455 metres quadrats de superfície construïda de l’edifici de viatgers i els 250 metres quadrats de la nau-magatzem del recinte ferroviari.
 
A més, es contempla la possibilitat de disposar d’espais per a servei de restauració i d’un habitatge vinculat a l’esmentat servei i d’altres usos municipals d’interès públic, social i cultural, sense que en cap cas es puguin destinar els immobles cedits a un ús lucratiu d’interès particular.

La nau magatzem es destinarà  l’emmagatzematge de materials i vehicles de neteja i usos socio-culturals.
 
L’Ajuntament restaurarà l’edifici
El consistori assumirà la rehabilitació dels immobles, amb l’objectiu de contribuir a la protecció del patrimoni històric del municipi, ja que l’edifici de l’estació està catalogat en el Pla Especial de Béns d’Interès Arquitectònic, Natural i Cultural.
 
La cessió dels immobles es realitzarà sense percepció de cap  contraprestació per part d’Adif, valorant-se, com a compensació econòmica de la cessió, la realització de les obres corresponents en un termini màxim de 10 anys.  
 
En el conveni, Adif i l’Ajuntament també manifesten el seu interès en dur a terme negociacions per a la cessió, en un futur proper, de l’ús dels terrenys existents a ambdós costats de la línia ferroviària per  ampliar i millorar la zona d’estacionament de vehicles.
 
 

Edicions locals