Vallromanes vol adquirir la finca de la Cambra Agrària i destinar-la als infants i joves

Des de l’oposició, ICV considera aquesta decisió com a “vergonyosa”

Política

Vallromanes

L’equip de govern de Vallromanes ha iniciat converses amb els propietaris de la finca on s’ubica la Cambra Agrària i Forestal, situada al centre del poble, per expressar-los l’interès en l’adquisició del terreny i de l’equipament. L’objectiu del consistori és destinar l’espai als infants i joves del poble.

El terreny està classificat com a sòl no consolidat amb la qualificació d’Equipament Públic dins del Pla de Millora Urbana 1 del planejament urbanístic vigent (POUM), aprovat definitivament el 2007, tal i com explica l’Ajuntament. Segons el Text refós de la Llei d’urbanisme (art. 34.7), “els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, s’adquireixen mitjançant la cessió obligatòria i gratuïta”.
 
L’equip de Govern proposa adquirir el terreny i l’immoble. L’import del seu valor cadastral, segons les dades de la ponència de valors, és de 53.729 euros.
 
Per a ICV Vallromanes, grup a l’oposició, però el que el govern municipal vol fer és “expropiar la Cambra Agrària de Vallromanes”, segons expliquen. Els ecosocialistes es posicionen en contra d’aquesta decisió de l’equip de govern, que, a més qualifiquen de “vergonyosa”.
 
“És molt vergonyós que en un poble petit, tinguem un Govern que vulgui expropiar la Cambra Agrària als seus propietaris i encara més vergonyós,
utilitzant el jovent com un argument constant per justificar aquesta acció”, diuen des d’ICV.

Edicions locals