La bassa de Can Dunyó, a Lliçà d’Amunt, inclosa a l’inventari de Zones Humides de Catalunya

Així es reconeix el valor natural de l’espai i la importància de la seva preservació

Societat

Lliçà d'Amunt

La bassa de Can Dunyó, situada a Lliçà d’Amunt, ja forma part de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. D’aquesta manera es preservarà aquest espai natural. Això ha estat possible gràcies a la visita i valoració dels tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Les zones humides són un dels ecosistemes més diversos i rics biològicament, però també són fràgils i vulnerables. Així, per tal que la bassa de Can Dunyó esdevingui un espai de fauna d’interès és molt important no introduir-hi espècies de fauna al·lòctones, com tortugues i determinats peixos, que impossibilitarien la presència d’espècies autòctones.
 
La bassa compta actualment amb un rètol informatiu al costat del camí fluvial del riu Tenes, des d’on hi ha un únic punt d’accés que, a través d’un corriol, arriba a una pantalla de fusta que fa funcions d’aguait de l’espai.
 
Al Vallès Oriental, els espais humits naturals són força escassos. La majoria han desaparegut per acció de l’home i per aquest motiu les basses constitueixen un dels punts d’aigua més abundants del territori i un refugi important per a la flora i la fauna aquàtiques.

Edicions locals