Granollers aprova una nova ordenança dels usos del paisatge

El text configurarà el concepte de paisatge com un "bé públic i col·lectiu"

Política

Granollers

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat inicialment, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de CiU, PP, ICV-EUiA i AG, la nova ordenança municipal dels Usos del Paisatge i Publicitat de Granollers. Segons el consistori, el nou text “configurarà el concepte de paisatge com un bé públic i col·lectiu”.

La nova ordenança s’emmarca en el Pla de Paisatge de Granollers, impulsat des de 2011. L’objectiu és regular els usos i activitats que afecten el paisatge per fer-ne un ús sostenible, gestionar-lo i preservar-ne els trets més destacats, tenint en compte que Granollers compta amb espais de gran valor paisatgístic, històric, arqueològic, cultural i identitari, com el centre històric de la ciutat, el nucli antic de Palou i els espais naturals integrats a la Xarxa Natura 2000, tal i com indica l’Ajuntament.
 
La nova ordenança “sorgeix dels compromisos i actuacions previstes al Pla de Paisatge i de la necessitat de donar resposta i facilitar el compliment de les normes del POUM relatives a la qualitat del paisatge, i també actualitza l'ordenança de publicitat”, ressalten fonts municipals.
 
Segons l’Ajuntament, l’ordenança garantirà un paisatge harmònic, així com el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès, sempre que aquest ús no afecti els valors paisatgístics en general. Concretament, “configurarà el concepte de paisatge com un bé públic i col·lectiu, i contribuirà a crear una cultura del manteniment del patrimoni que fomenti la protecció, la conservació, la valoració, la difusió i la defensa dels valors estètics, ecològics, arqueològics, arquitectònics, històrics, socials i dels elements d’interès”, afirma el consistori. A més, afegeix l’Ajuntament, “també suposarà l’impuls de la participació de la ciutadania en la responsabilitat del manteniment i recuperació de paisatge, així com l’establiment de les condicions generals que han de complir els diferents elements que en formen part”.
 
A banda de les normes d'aplicació general en tot el terme municipal, d'acord amb la diagnosi prèvia efectuada, l’ordenança distingeix tres tipologies de paisatge a Granollers: urbà o ciutat construïda, periurbà o espais lliures, i polígons d'activitat econòmica, sobre els quals es regulen les intervencions que puguin afectar la percepció i qualitat dels valors ambientals, inclosa la publicitat.
 

Edicions locals