L'Ajuntament de les Franqueses aprova la desafectació dels terrenys del Quart Cinturó

S'alliberen així 182 hectàrees, el que representa el 6% del terme municipal

Política

El ple de gener de l’Ajuntament de les Franqueses va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’Autovia Orbital o Quart Cinturó. Tot i que el punt va generar un llarg debat, es va aprovar amb els vots dels representants de tots els grups municipals a excepció dels de Convergència per les Franqueses (CpF).

Tal i com explica el consistori, per a Martí Rosàs, regidor de CpF, amb l’aprovació d’aquest punt “només es desafecta un dels dos traçats existents, el més antic”. Adreçant-se a l’equip de govern, va afegir “siguin valents i desafectin tots els traçats existents del Quart Cinturó”. A aquesta crítica, a la qual es van afegir altres grups de l’oposició, el regidor d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, va respondre que el que s’aprovava ahir era desafectar l’únic traçat existent del Quart Cinturó, “l’únic que està dibuixat al nostre Pla General”.
 
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va coincidir amb el regidor d’ERC, Jaume Profitós, en què aquest era un primer pas i la regidora de CiU, Rosa Maria Pruna, va dir que “ara hem de treballar per treure l’afectació de l’altre traçat, el que no està dibuixat al plànol”.
 
És en aquest sentit que el grup CpF va presentar més avançat el ple una moció sobre la supressió de la reserva de terrenys dels dos traçats del Quart Cinturó, moció que va prosperar amb el vot a favor de tots els grups municipals.
 
El ple de l’Ajuntament també va aprovar inicialment el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. Segons va dir la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, es tracta d’una normativa tipus elaborada per la Diputació de Barcelona que s’ha adaptat en alguns punts a les necessitats de les Franqueses.
 
El ple també va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament de 2015 en base als 794.000 euros que no s’hauran de destinar, tal i com estava previst inicialment al pressupost, a amortitzacions i interessos del préstec concertat amb l’ICO en el marc del Pla de Pagament de Proveïdors. D’aquests diners, 600.000 euros es destinaran al pagament dels terrenys de la UA-26 sense necessitat de fer cap tipus d’operació d’endeutament, i la resta es faran servir per a petites inversions com nous passos de vianants, arranjament del clavegueram o de la plaça de Joan Sanpera, en què es treurà la grava que hi ha i s’hi posarà sauló en el seu lloc, expliquen fonts municpals.
 
Un altre punt que també es va aprovar va ser una moció presentada pel PSC per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals, així com una altra en què es condemanava els atemptats terroristes perpetrats a París i en defensa de la lliberatat d’expressió.
 
Informe sobre els immobles permanentment desocupats
En el torn de precs i preguntes, i responent a una pregunta escrita del regidor de Les Franqueses Imagina, Àlex Vega, sobre els habitatges del municipi propietat d’entitats financeres que estan desocupats, el regidor d’Habitatge, Joan Antoni Marín, va repartir a tots els regidors un informe amb el cens d’aquest tipus d’habitatges que hi ha a les Franqueses actualment. L’estudi, que es va fer arran de la moció aprovada per l’Ajuntament el gener de l’any passat, destaca que dels 161 habitatges d’entitats financeres que hi ha a les Franqueses, pràcticament la meitat estan buits.

Edicions locals