La Generalitat vol una avaluació de l'impacte ambiental del projecte de pavimentació de la carretera de les Illes a Sant Marçal

El Departament de Territori i Sostenibilitat considera que l'actuació prevista "té efectes significatius en el medi ambient"

Societat

Montseny

La Ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha resolt avui que el projecte d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-5301 amb BV-5114 (de les Illes a Sant Marçal), al terme municipal del Montseny, promogut per l’Ajuntament, s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària.

Segons la Generalitat, “l’actuació prevista té efectes significatius en el medi ambient”. Així, l’acord determina que el promotor ha d’elaborar l’estudi d’impacte ambiental del projecte.
 
Aquesta és la resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat a la sol·licitud de l’Ajuntament de Montseny de sotmetre el projecte al procediment d’avaluació ambiental simplificada. Un cop estimats els impactes ambientals previsibles, la Ponència ha estimat que pot comportar efectes severs i crítics sobre els hàbitats i espècies de fauna i flora presents a la zona que resultarien incompatibles amb el règim de protecció establert en el Pla de gestió.
 
El projecte s’ubica a la capçalera del riu Tordera, dins d’Espai d’Interès Natural Massís del Montseny, inclòs a la Xarxa Natura 2000, i travessa les Zones de Reserva Natural Matagalls – Sant Marçal i d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic definides pel Pla especial. Es tracta d’un indret d’alta sensibilitat ecològica, amb tres comunitats vegetals de molt valor per a la conservació, com les vernedes amb ortiga morta, els boscos de roure sessiflor i la comunitat vegetal amb Anagallis tennella o altres plantes lateatlàntiques. A més, hi ha identificades 121 espècies de fauna i flora d’interès per a la seva conservació.
 
En el procés d’avaluació, s’han rebut 8 respostes de les administracions públiques, entitats i persones interessades, que s’han tingut en compte en la redacció de l’acord, informa la Generalitat.
 
La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny havia proposat fer una concentració pacífica a la porta del Departament per denunciar el projecte i demanar una reunió amb la presidenta de la Ponència ambiental, Assumpta Farran, per lliurar-li un manifest amb les demandes de la CSM.
 

Edicions locals