La població estrangera a la comarca baixa un 6,9% respecte el 2013

Les tres principals nacionalitats presents a la comarca són la marroquina, la boliviana i la senegalesa

Societat

El 9,6% de la població resident a la comarca tenia nacionalitat estrangera el 2014, segons les dades de l'Observatori del Vallès Oriental. La presència d'estrangers ha disminuït un 6,9% respecte 2013, passant dels 41.567 als 38.711 persones, un decreixement que es situa per sobre del registrat al conjunt de Catalunya (-6%) i a la Regió Metropolitana de Barcelona (-5,2%).

Segons les dades de l'estudi de L'Observatori, les tres principals nacionalitats presents a la comarca són la marroquina, la boliviana i la senegalesa. La població marroquina és la primera nacionalitat en 26 municipis de la comarca, mentre que la romanesa ho és en 5 i la boliviana en 3.

La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 38.711 persones a 1 de gener del 2014, xifra que representa el 9,6% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (14,5%) i al d’Espanya (10,7%). El nombre d’estrangers s’ha reduït en gairebé un 7% a la comarca, en concret, durant 2014 resideixen 2.856 estrangers menys (-6,9%), mentre que al conjunt de Catalunya la caiguda ha estat del 6%.

En relació amb l’any anterior, la major disminució li correspon als estrangers provinents d'Amèrica del Sud amb una pèrdua d’un 15,4%, seguida per la població africana amb una caiguda del 5,5%. Per tant, el nombre de sud-americans respecte l’any 2013 al 2014 ha passat de 10.784 a 9.121 persones i el nombre d’africans de 17.992 a 17.003.

Des d’una perspectiva municipal, Canovelles és el municipi amb més població estrangera (19,6%), seguit per Granollers (15,4%) i La Llagosta, Montornès del Vallès i Mollet del Vallès (totes tres poblacions amb un pes dels estrangers del 12,1%).

En valors absoluts, els municipis on s’ha fet més palesa la disminució de residents amb nacionalitat estrangera són:
Granollers (-665), Mollet del Vallès (-443), Canovelles (-251), Montornès del Vallès (-214) i Les Franqueses del Vallès (-145).

Edicions locals