Martorelles incrementa més d’un 5% el pressupost del 2016

L’Ajuntament prepararà un pla d'inversions extraordinari un cop s'acordi el nou conveni amb Cobega i es liquidi la plusvàlua de Domar

Societat

Martorelles

El ple de l’Ajuntament de Martorelles va aprovar dimarts de la setmana passada el pressupost municipal del 2016, que serà de 9.417.921 euros, una xifra un 5,19% –464.661 euros– superior a la d’aquest 2015. Les partides més importants seran per a partides socials, a més de la que es destinarà a renovar el conveni amb Montmeló pel servei de Policia Local, entre d'altres.

D'una banda, pel que fa a l’apartat d’ingressos, el regidor d’Hisenda, Joan Marc Flores, va destacar l’increment del 300% en impostos indirectes, a causa, sobretot, de l’ingrés que farà el consistori de la multinacional anglesa Segro per la construcció de noves naus al solar de l’antiga Domar.

D'altra banda, pel que fa a les despeses, els números del 2016 preveuen una reducció de 50.589 euros en personal (-1,97%), però un increment de 286.440 euros (7,45%) en despeses corrents en béns i serveis a causa, sobretot, del cost del subministrament elèctric derivat de l’assumpció de l’enllumenat del polígon, l’increment de despesa en la compra d’aigua a ATLL per l’augment de metres cúbics que consumeix l’embotelladora Cobega, la contractació del servei del manteniment del clavegueram, el Servei d’Ocupació Municipal i la consignació d’una partida per començar la redacció del POUM.

A més, la pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de Montmeló per la prestació del servei de policia –446.000 euros–, la participació al Consorci Teledigital Mollet –33.000 euros– i l’augment de la despesa en serveis socials, cultura, joventut i esports –451.000 euros– fa incrementar en 212.851 euros (27,03%) les partides per a transferències cor-rents respecte al 2015.

Un nou pla d’inversions
Pel que fa a l’apartat d’inversions –1.232.510 euros– l’increment és de 57.600 euros (4,90%) i ve donat, sobretot, per les obres de remodelació del barri de Can Sunyer. No obstant això, segons va explicar el regidor d’Hisenda, en l’aprovació definitiva del compte general del 2015 es preveu un romanent de tresoreria per a despeses generals que serà la base per a la redacció d’un nou pla d’inversions.

Es tracta d’uns recursos addicionals que no preveien els pressupostos del 2015 i que vénen donats per una millora del conveni amb Cobega, la liquidació anticipada d’una plusvàlua que estava fraccionada fins al 2019 i la plusvàlua que han de liquidar els antics propietaris de les naus de Domar–960.000 euros–.

El pressupost va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern –ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA– i de CDC. El seu portaveu, Marc Pertíñez, va celebrar la presentació del pressupost del 2016 abans de la finalització de l’exercici del 2015. L’altre partit de l’oposició, Units x Martorelles (UxM), va votar-hi en contra.

Tant el regidor d’Hisenda, Joan Marc Flores, com l’alcalde, Marc Candela, van manifestar que el pressupost “no és una eina rígida”, sinó que és “un element viu, que anirà variant per adaptar-se a la realitat del dia a dia al municipi”. 

Edicions locals