Els deutors amb l'Ajuntament de Mollet podran fer treballs comunitaris per saldar els deutes

El ple de dijous va aprovar per unanimitat una moció per regular amb una ordenança aquesta possibilitat

Societat

Mollet del Vallès

El ple de Mollet va aprovar per unanimitat la creació d’una ordenança municipal que reguli la possibilitat de saldar els deutes municipals amb la prestació de serveis comunitaris. Aquesta possibilitat ja està prevista a la Llei 7/1985 de bases de règim local, i ara cal desenvolupar una ordenança local que reguli aquest mecanisme substitutiu.

La moció, presentada pel grup municipal de Convergència, exposava que actualment algunes persones o famílies no poden fer front al pagament dels deutes municipals donada la seva greu situació econòmica i social i pel fet d’haver d’abonar en metàl·lic de determinats deutes municipals.

Davant d’això, Convergència proposa un mecanisme alternatiu que permeti substituir, en circumstàncies justificades – previ informe tècnic favorable i seguiment dels Serveis Socials– i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat, una possibilitat que reconeix la Llei 7/1985 de bases de règim local.

Segons la moció aprovada –ara caldrà desenvolupar l’ordenança que reguli aquesta possibilitat–, els treballs o serveis comunitaris que substituirien els deutes amb l’administració local es farien de manera voluntària i es podrien desenvolupar fent tasques de suport o manteniment en espais com els equipaments municipals o la via pública, entre d’altres.

Edicions locals