Les Franqueses aprova la contractació d'un nou servei de neteja viària i recollida d'escombraries

El plenari també aprova una modificació del PGOU per poder tirar endavant el nou centre residencial de Bellavista

Societat

les Franqueses

Després que el ple del mes de setembre passat assumís la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que deixava sense efecte l’adjudicació del contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries del municipi, que s’havia aprovat al març de 2015, el plenari de les Franqueses va aprovar dijous el nou expedient de contractació.

El nou expedient es va aprovar amb els 14 vots favorables de CDC, ILFC, PSC i PP. La representant d’ILFC, Elisabet Pericas, va agrair l’esforç del regidor d’Obres i Serveis i dels tècnics de l’àrea per potenciar el diàleg amb l’oposició per arribar a un consens en aquest tema, i va dir que el vot del seu grup seria un sí crític, “ja que tot i que no és el nostre model de gestió, sí que hi avança a passes petites”.

L’alcalde, Francesc Colomé, va dir que amb el nou contracte es renovaran tots els camions, màquines escombradores i bufadors, es compraran nous contenidors, s’acabarà amb la recollida conjunta del rebuig i l’orgànic que es feia fins ara, i es passarà del 30 al 50% d’illes que tindran tots cinc contenidors de brossa (vidre, plàstic, paper, rebuig i orgànic). A més, l’Ajuntament recuperarà la gestió directa de la recollida de residus per al reciclatge. El contracte serà per a 8 anys ampliables a 2 més i l’import total serà d’uns 17 milions d’euros.

Residència per a la gent gran
El ple també va aprovar inicialment amb 12 vots a favor (CiU, PP, PSC i ERC) la proposta de modificació del PGOU relativa a la parcel·la d’equipaments que hi ha a Bellavista entre els carrers del Terme, de l’Empordà, de Provença i la plaça de Catalunya, on l’equip de govern vol construir-hi una residència i centre de dia per a la gent gran. L’objectiu d’aquest punt era augmentar el sostre edificable perquè aquest equipament pogués tenir més places que les que en un primer moment es van projectar.

ILFC va dir que hi votaria en contra perquè no estan d’acord amb què aquest equipament es faci en aquest terreny, “amb el pendent més gran del barri”, i l’alcalde els va respondre que el projecte hi preveu ascensors i escales mecàniques.

Edicions locals