Santa Eulàlia de Ronçana aprova un pressupost de 8 milions d'euros per al 2016

Segons l'alcalde, el pressupost prioritza el benestar social, la participació ciutadana, la mobilitat local i el manteniment de carrers

Societat

Santa Eulàlia de Ronçana

El ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar dijous un pressupost municipal per aquest 2016 de 7.919.029,17 euros, una xifra que significa un descens de l’1,13% respecte el de 2015. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de Poble Unit (5), PSC (1) i ICV-EUiA (1), les abstencions d’I-ERC (4) i els vots en contra de CDC (2).

L’alcalde, Francesc Bonet, va afirmar que aquest és un pressupost “on es prioritza el benestar social, la participació ciutadana, la mobilitat local i el manteniment de carrers”.

El regidor del PSC, Abraham Requena, va justificar el seu vot a favor explicant que “a diferència de l’anterior govern, ara es pot dialogar i fer política”. Requena va afegir que, durant les negociacions d’aquest darrers mesos, ha pogut comprovar que “l’actual govern té sensibilitat social”.

El regidor d’ICV-EUiA, Agustí Gonzalo, va donar el seu vot favorable expressant “la confiança en un govern que és sensible als problemes socials”. Ramon Vilageliu, d’I-ERC, va explicar que l’abstenció del seu grup venia donada a la “voluntat i porositat” mostrada per l’actual govern alhora de generar transport urbà, intentar donar vida de nou a l’edifici de l’escola bressol La Font del Rieral, dotar de més recursos la televisió local (Canal Set) i intentar buscar la fórmula per replantejar la recollida d’escombraries del poble.

Esteve Aymà, de CDC, va justificar el vot en contra “donades les desavinences en la despesa d’algunes inversions del poble; com ara la de partida d’impostos, la urbanització dels carrers i la no execució d’alguns punts que CDC duia al seu programa”.

Pel que fa al pressupost, destaca l’increment del 8,7% d’ingressos per impostos indirectes respecte a l’any anterior, l’increment del 10% del valor cadastral i l’augment dels ingressos derivats de la regularització cadastral. En aquest apartat, també destaca la reducció de més de 400.000 euros de les transferències corrents (un 17,4% menys que l’any passat).

Sobre la partida de despeses, enguany es redueixen un 38,1% respecte al 2015. Destaca la reducció de l’aportació a la Mancomunitat en uns 100.000 euros i l’increment d’un 27,6% de les devolucions de préstecs.

Un altre punt que destaca el consistori és l’atenció a les persones més afectades per la crisi econòmica. L’àrea de Serveis Socials destinarà 10.000 euros a ajudes per la pobresa energètica i 5.000 euros a ajudar a pagar parcialment l’IBI de les famílies afectades per un atur estructural. També augmenta la partida de manteniment de la via pública i edificis municipals fins als 542.000 euros, un 14% més que l’any passat.

Edicions locals