La Generalitat reclama que sigui Catalunya qui decideixi com resoldre la mobilitat entre Terrassa i Granollers

El Departament de Territori exigeix que s'estudiïn les actuacions abans que es dibuixin possibles traçats del Quart Cinturó

Societat

El Departament de Territori i Sostenibilitat reclama que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i l'Oriental i que qualsevol possible traçat del Quart Cinturó tingui en compte prèviament l’estudi que ha d’elaborar el govern català, els ajuntaments i els ens territorials de les dues comarques.

La Generalitat reitera la necessitat que sigui des del territori que prèviament es defineixin quines actuacions dur a terme, arran de la licitació per part del Ministeri de Foment de l’estudi informatiu del Quart Cinturó –també anomenada ronda del Vallès– entre Terrassa i Granollers.

La Generalitat considera que és cabdal que el govern català i els ens territorials treballin conjuntament per definir aquesta estratègia abans de decidir el traçat que ha de tenir aquesta via d'alta capacitat i poder donar la resposta més adequada als fluxos de mobilitat en aquest corredor. Aquest estudi de mobilitat ha de recollir quin paper han de tenir les diverses vies de comunicació al Vallès, tant les viàries com les ferroviàries.

Edicions locals