La Generalitat licita la redacció del Pla de mobilitat del Vallès

L’estudi avalua la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries per estructurar un sistema de transport públic competitiu

Societat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat aquest agost la redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès Oriental i Occidental, que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit amb l’objectiu de potenciar una mobilitat sostenible. 

Amb aquest estudi, la Generalitat vol donar resposta a les necessitats de mobilitat dels dos Vallès, que concentren una important demanda interna i també de connexió amb altres territoris.

El document farà una proposta d’eixos i d’actuacions per estructurar un sistema de transport públic competitiu, considerant la xarxa ferroviària, la xarxa d’autobusos interurbans i d’aportació al ferrocarril, els intercanviadors, els park&ride i les polítiques d’aparcament urbà. A més, establirà criteris d’intervenció a la xarxa viària que servirà de suport a la mobilitat del territori.

Web de participació
Per a la diagnosi del pla s’analitzarà la situació actual de la mobilitat de persones, mercaderies i serveis, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda, així com també el repartiment per modes de transport. L’anàlisi es farà de manera segregada en funció del tipus de mobilitat (quotidiana o no) i en funció de la tipologia de la distància recorreguda.

En la fase de redacció també es concretarà el programa de participació ciutadana, que comptarà amb comissions de seguiment i participació, formades per representants institucionals, membres del món associatiu i la societat civil i empresarial. També es crearà un web específic com a plataforma on-line de consulta i participació durant tot el procés. La redacció del pla i de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica associat tenen un termini de redacció de sis mesos.

Crítiques al pla
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha celebrat l'inici d'aquest procés i l'obertura a la participació dels agents socials, tot i que ha criticat "l'enfocament del contingut dels treballs licitats". Segona el col·lectiu, "la proposta ja presenta d'entrada una preconfiguració dels seus resultats, i el pla es focalitza, bàsicament, en l'estudi d'oportunitat i avaluació del disseny i traçat de la B-40".

En aquest sentit, la Campanya Contra el Quart Cinturó assegura que l'estudi que es licita dedica prop de la meitat del pressupost a definir l'encaix de la B-40 o Quart Cinturó. "Tal com es recull en l'ordre d'estudi, el 38% del pressupost previst –112.000 euros– es dedica directament a l'estudi d'oportunitat de la B-40", afirmen. 

Edicions locals