Montmeló aprova un pressupost amb un increment de la partida social

L'Ajuntament dota amb 180.000 un fons de contingència per a serveis socials i ocupació

Política

Montmeló

L'Ajuntament de Montmeló ha aprovat el pressupost municipal per a 2017, uns comptes que, segons el govern local, segueixen la línia de contenció de despesa i es marca com a prioritats la despesa en serveis socials i formació de persones a l'atur. El pressupost es va aprovar amb els vots de PSC i ERC. ICV-EUiA no va ser present al ple com a protesta.

El pressupost consolidat, que engloba el de l'Ajuntament i la residència Can Dotras per a 2017 preveu uns ingressos corrents de 12.793.730 €, el que representa un decrement del 0,40% respecte 2016, mentre que les despeses corrents, amb un pressupost de 11.664.880 euros, són un 1,62% menors que en 2016.

Per capítols, les despeses de personal de l'Ajuntament es reduiran un 15%. El decreixement respon, d'una banda, a que Montmeló deixarà de prestar a partir del 30 d'abril el servei de policia local a Martorelles, un fet que suposarà menys plantilla; i de l'altra, a l'externalització del servei de neteja de l'escola Sant Jordi, que passarà a mans de la cooperativa d'inserció Garbet –que ja es fa càrrec de la neteja a l'escola Pau Casals–, i que ocuparà veïns de Montmeló que es trobin a la borsa de treball municipal. D'altra banda, hi haurà un encariment de la massa salarial a Can Dotras, ja que el sou dels treballadors s'equipara al conveni de la plantilla de l'Ajuntament.

Serveis socials i ocupació
El pressupost de serveis socials, sense tenir en compte el personal adscrit, creix un 4,35% respecte els crèdits totals emprats al 2016, passant de 671.745 € a 700.750 €. La despesa total en Acció Social i Can Dotras –a la qual l'Ajuntament aporta uns 149.000 euros–, considerant el personal, representa el 16% de les despeses corrents del pressupost consolidat per a 2017.

En Promoció Econòmica augmenten les dotacions als programes MEFO Empreses, Formació a Mida amb Diputació de Barcelona i a Formació Ocupacional Pròpia. La despesa prevista per aquests programes, sense tenir en compte el personal del servei, és de 177.352 €.

Un any més el Fons de Contingència, dotat amb 180.000 €, té com a prioritat l’aportació, si s’escau, de recursos a Serveis Socials i a Promoció Econòmica. En aquest cas, el fons s'ha incrementat respecte el 2016 en 55.000 euros.

Pel que fa al capítol d'inversions, es preveuen 166.000 euros en concepte de compensació dels veïns de Conge i 50.000 també de compensació als veïns del carrer Major que van fer una cessió de terreny per fer passar el carrer Lluís Companys. També estan compromesos 258.000 euros per a la segona fase de la reforma de la carretera BV-5003 i 60.000 euros per a la rehabilitació del riu Tenes fins al camí del Besós.

Previsió de rebaixa del deute
En l’aspecte financer, el Deute a llarg termini de l’Ajuntament de Montmeló és situa a 1 de gener de 2017, amb un deute viu de 4.612.377 €, en un 38,3% sobre els drets reconeguts previstos de 12.039.630 €. Les amortitzacions previstes per a 2017 són de 959.700 € per la qual cosa l’endeutament a 31 de desembre de 2017 serà del 31,7%, quan el màxim endeutament permès és del 75%.

El pressupost consolidat preveu una capacitat de finançament, o superàvit, de 1.095.951 €. Aquest import és la diferència entre els ingressos no financers (13.353.881 €) i les despeses no financeres (12.257.930 €).

En l’exercici 2016 el 92,3% dels crèdits totals (crèdits inicials més modificacions) dels ingressos corrents van finançar despesa corrent, mentre que per a 2017 es preveu que aquest percentatge sigui del 91,2%.

Edicions locals