L'ACA millora el funcionament hidràulic i ambiental de la Tordera en trams de Sant Celoni i Gualba

La Generalitat ha actuat a la Batllòria, al Gorg Negre i a la zona humida de les Llobateres, amb una inversió de 39.000 euros

Societat

Gualba, Sant Celoni

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme, dins les actuacions de manteniment i conservació de lleres en zones no urbanes, diverses millores del funcionament hidràulic i ambiental del riu la Tordera a la Batllòria i al Gorg Negre i també a la zona humida de les Llobateres, dins els termes municipals de Sant Celoni i Gualba. S’han destinat uns 39.000 euros a l’execució de totes les actuacions.

Al sector de la Batllòria s’ha desbrossat la vegetació i s’ha retirat de manera selectiva l’arbrat que reduia la capacitat de desguàs. També s’ha eliminat canya i altres espècies al·lòctones de ribera i s’hi han plantat espècies autòctones.

Pel que fa al Gorg Negre i a la zona humida de les Llobateres, s’ha desbrossat vegetació i s’ha dut a terme la tala i retirada selectiva d’arbrat. S’ha reperfilat la mota artificial de la zona humida per afavorir la interacció amb la llera i s’han retirat també elements artificials d’un gual. Per últim, s’han consolidat els talussos resultants i s’han redistribuit els sediments, renaturalitzant de manera general els espais fluvials plantant espècies autòctones de ribera.

Edicions locals