Es milloren els accessos al Parc del Montnegre i el Corredor

S’han ampliat les places d’aparcament a Can Bordoi i el dolmen de Pedra Gentil

Societat

Llinars del Vallès, Vallgorguina

El principals accessos per a visitants del Corredor, al Parc del Montnegre i el Corredor, s’han millorat amb algunes actuacions, entre les quals l'ampliació dels aparcaments.

Concretament, s’ha intervingut en l’accés del coll de Can Bordoi, al terme de Llinars del Vallès, i el pont de Can Pradell i el dolmen de Pedra Gentil, a Vallgorguina, on s’ha ampliat el nombre de places d’aparcament sense descuidar la integració en l’entorn natural.

També s’han arranjat infraestructures ramaderes a Can Bosc, on s’han eliminat dos tancats ramaders obsolets i se n’ha fet un de nou amb material més integrat amb l’entorn. El projecte es completarà amb la sembra i recuperació de pastures destinades a la producció ramadera i la plantació complementària d’arbres productors de fruits aprofitables per a la fauna silvestre.

Per la seva bona accessibilitat i pels equipaments i espais que ofereix als visitants, el Corredor és la zona de major afluència del Parc del Montnegre i el Corredor. Precisament, aquestes zones necessiten d’una major intensitat d’intervencions per tal de disminuir els efectes de l’impacte dels visitants.

Edicions locals