L'oposició de Montornès qüestiona la ubicació de la nova escola Palau d'Ametlla

El ple requalifica part del sorral de Can Parera per construir-hi el centre educatiu, que incorporarà la carpa polivalent com a equipament esportiu

Societat

Montornès del Vallès

El ple de l’Ajuntament de Montornès va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i el PDECat la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona d’equipaments de Can Parera, on hi ha el centre de salut i la carpa polivalent, per permetre la construcció de l’escola Palau d’Ametlla. 

La modificació passa per augmentar l’ocupabilitat del terreny, un tràmit necessari per poder aixecar en aquest punt la nova escola de primària, que fa més de nou anys que està instal·lada de forma provisional a l’antic edifici municipal de la cantonada dels carrers Sant Isidre i Mogent.

L’alcalde, José Antonio Montero, explicava que l’Ajuntament pagarà la construcció de l’escola “perquè no volem ser víctimes del col·lapse econòmic que viu la Generalitat”, i en aquest sentit afegia que la carpa polivalent formarà part de l’escola com a equipament esportiu del centre.

Debat intens
En la intervenció dels grups, el regidor d’ERC, Joffre Giner, indicava que no compartia les raons per les quals es modificava l’ocupabilitat del terreny. “No volem contribuir a requalificar el terreny on hi ha la carpa polivalent; hem de preservar les zones naturals, no pressionar-les més, i, a més, no és una actuació exemplar des del punt de vista mediambiental”.

L’argument era compartit per Ciutadans, que rebutjava que s’ocupi part de la llera del riu. “No ens agrada que es perdi la qualitat paisatgística de Montornès i que s’ocupin terrenys que formen part de la Xarxa Natura 2000”, expressava el regidor Francisco Pérez, una idea que rebatia l’alcalde en assegurar que no hi haurà afectació a la Xarxa Natura 2000 i que la llera del riu a Montornès ja és un espai amb una gran presència humana i d’activitat.

Malgrat això, Montero sí que admetia que el terreny es troba actualment en zona inundable, “una qüestió que ja queda resolta a nivell tècnic en aquest expedient”, assegurava.
El regidor del PP, Miguel Ángel Alvarado, demanava al seu torn si la regularització dels terrenys implicava que fins ara hi havia hagut equipaments en situació irregular, com la carpa polivalent, i demanava “com pensa l’Ajuntament recuperar la inversió de l’escola”.

El PSC, per la seva banda, reclamava l’elaboració d’un estudi mediambiental encara que no sigui obligat per la Generalitat i assegurava que l’espai era “massa petit per encabir-hi una escola”.

Un altre punt destacat en el debat de la ubicació de l’escola va ser el referent a la mobilitat. El regidor del PDECat, Josep Maria Lecina, es mostrava preocupat per “la manca d’aparcament que hi haurà a la zona quan l’escola estigui construïda”, mentre que el republicà Joffre Giner augurava embussos i col·lapse a la zona d’equipaments a les hores punta.

Sobre aquesta qüestió, Montero va assegurar que a instàncies de la Generalitat ja s’havia encarregat un estudi de mobilitat per completar l’expedient, i que ja s’havia previst l’habilitació d’un aparcament per a cotxes i bicicletes. 

Edicions locals