El Consell Comarcal promourà els processos de contractació electrònica a les petites i mitjanes empreses del Vallès Oriental

L'ens de la comarca ha signat un conveni amb Pimec i la Unió Empresarial Intersectorial

Economia

Granollers

Aquest dimecres el Consell Comarcal del Vallès Oriental i les patronals Pimec Vallès Oriental i Unió Empresarial Intersectorial (UEI) han signat un protocol de col·laboració per tal de difondre i promocionar la participació dels empresaris associats a les dues organitzacions en els processos de contractació electrònica. L'objectiu de l'acord és que "totes les petites i mitjanes empreses de la comarca puguin accedir als concursos de contractació memor que promogui l'administració comarcal i totes les administracions públiques del país", indica el president del Consell Comarcal, David Ricart.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental l’any 2015 va aprovar les normes del procediment de contractació menor amb l’objectiu de dotar-se d’una regulació interna dels procediments de contractació menor que n’assegurin la racionalització i la simplificació, que garanteixin la màxima concurrència, publicitat, transparència i igualtat de tracte i la no-discriminació, tot incorporant-hi la presentació electrònica d’ofertes i la valoració automàtica administrativa, així com l’assegurament de l’equitat entre els proveïdors.

La incorporació de la tramitació electrònica d'ofertes ha permès ara, a través d'un portal, aquest acord per facilitar la màxima concurrència de petites i mitjanes empreses, que "històricament gairebé no tenien opció de presentar-se", explica Ricart. Així, el portal disminueix el temps de gestió i les despeses administratives.

Ricart ha indicat que l'any passat es van tramitar 47 expedients de contractes menors –de fins a 18.000 euros–, dels quals se'n van aprovar 39; n'hi va haver un assistit i 7 deserts. S'hi van presentar 188 empreses, i els contractes van sumar un import de 215.337 euros. Com a exemples de serveis que es van contractar amb aquest procediment, el Consell Comarcal ha indicat que hi poden haver serveis de missatgeria, manteniment d'equips informàtics, lloguers d'impressores, compra de mobiliari i representació jurídica, entre altres.

Tant la UEI com Pimec Vallès Oriental tenen la voluntat de, a través de la signatura d’aquest protocol, fer la difusió i promoció dels processos de contractació electrònica efectuats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de garantir el coneixement i la possibilitat que el màxim d’empresaris puguin optar a participar-hi.

El director de la UEI, Joaquim Colom, destacava el portal com una bona eina per "igualar les oportunitats entre les pimes i les grans empreses", i que "encaixa molt bé dins la configuració de les empreses del Vallès. Les nostres empreses coneixeran el territori i què s'està contractant per a poder-hi optar".

El president de Pimec Vallès Oriental, Jaume Paituví, considera que el protocol respon a una reivindicació del món de la petita i mitjana empresa per tal que "els ajuntaments afavoreixin que puguin arribar a contractes, que normalment s'emporten les grans empreses i no arriben a les firmes del territori".

Edicions locals