Vallès Oriental i Occidental descarten la comarca única

Tot i excloure un òrgan supramunicipal conjunt, s'emplacen a treballar conjuntament àrees estratègiques

Política

Els consells comarcals de Vallès Oriental i de l'Occidental descarten una comarca única. El consell d'alcaldes del Vallès Occidental, reunit ahir –amb la presència del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricart–, va concloure que no cal crear un òrgan supramunicipal conjunt, però proposava un acord estratègic entre els consells comarcals amb la finalitat de generar el debat necessari treballar conjuntament en determinats àmbits i ser lobby davant d’altres administracions. A la trobada també es presentava l'estudi elaborat per l'Institut Cerdà sobre el potencial de les dues comarques. Dimecres vinent es presentarà al consell d'alcaldes del Vallès Oriental.

El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, va explicar que “no existeix un consens territorial bàsic per part dels municipis i les ciutats per tal que es constitueixi un nou òrgan, un nou nivell d’administració i per tant, d’entrada això està absolutament descartat”. En canvi, obre una via de relació: "existeix un potencial de col·laboració important entre les dues comarques i volem explorar les oportunitats d’aquest potencial proposant al Consell Comarcal del Vallès Oriental un acord estratègic per tal de poder decidir quins àmbit de treball conjunt podem abordar per millorar la gestió i planificació dels serveis públics".

L'estudi Les oportunitats de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallesos, elaborat per l’Institut Cerdà, indica quins són aquells àmbits on es pot generar una actuació estratègica conjunta: política industrial/empresarial, Formació, Ocupació, Turisme, Infraestructures, Transport públic, Habitatge, Espais naturals, Residus i Intercanvi de coneixements.

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricart, ha assegurat que “aquest estudi el que ens ve a dir és quines oportunitats tenim les dues comarques de treballar plegats. Ara el que tocaria és fer l’exercici, a través d’aquest acord estratègic, de prioritzar i decidir en quins àmbits és més factible començar a treballar i que puguem exercir de lobby. Si treballem plegats colze a colze podrem aconseguir bons resultats”.

Els consells comarcals dels dos Vallesos veuen de manera positiva evolucionar cap a sistemes de cooperació més formalitzats que els permeti superar ineficiències actuals, com la manca de recursos, les competències limitades a la prestació de serveis per delegació, l’ existència de reptes territorials que superen l’àmbit de la comarca, el solapament en les polítiques de diverses administracions o el contrast entre el paper dels ajuntaments grans i els petits sobre el territori i sobre el mateix Consell Comarcal.

Edicions locals