L'Hospital General de Granollers inicia el sistema que permet registrar els nadons al registre civil

Els progenitors han de fer la sol·licitud dins les 72 hores posteriors al naixement

Societat

Granollers

Des d’aquest mes de febrer l’Hospital General de Granollers ofereix un servei que permet comunicar al registre civil el naixement dels nadons sense la necessitat que els progenitors s’hagin de desplaçar físicament al registre civil. La gestió es farà a admissions d’hospitalització (planta baixa) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal portar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital, el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació.

Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el llibre de família sense necessitat d’haver de fer altre tràmit per fer-ho.

Edicions locals