Sant Feliu de Codines millora la xarxa d'abastament d'aigua

Les obres, que tenen una durada prevista d’un mes, provoquen afectacions a la carretera C-59

Societat

Sant Feliu de Codines

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines i la companyia CASSA continuen portant a terme actuacions de millora de la xarxa d’aigua potable. Aquest febrer s’estan substituint 334 metres de la canonada del carrer Agustí Santacruz. Fins ara, aquest tram de la xarxa era de fibrociment i s’està substituint per una nova conducció de polietilè de 110 mm de diàmetre.

Les millores inclouen també la instal·lació de 14 noves escomeses i dos hidrants, així com noves vàlvules de seccionament, entre d’altres elements de la xarxa.

Les obres, que tenen una durada prevista d’un mes, provoquen afectacions a la carretera C-59, ja que ha quedat fora de servei un carril. El trànsit és regulat mitjançant un semàfor provisional  i agents cívics. 


Aquestes no són les úniques actuacions de millora al municipi, ja que en els últims mesos de 2016, es va realitzar la substitució de la canonada de sortida i del desguàs del dipòsit Serrat dels Ametllers, modernitzant la conducció i desviant el seu traçat per tal d’evitar finques privades i reduir al màxim les molèsties als veïns i veïnes de la zona en cas d’incidències.

Les millores van incloure també la instal·lació de noves vàlvules de comporta i d’ompliment en les diferents entrades. 
L’any passat també va renovar la canonada del carrer Sant Pau, així com les escomeses de la zona.

Abans de l’estiu de 2016, l’Ajuntament i la companyia d’aigües van treballar per millorar el subministrament d’aigua al barri de Santo Domingo, a les Solanes i a les granges de Can Deu, amb la instal·lació d’una nova canonada que transcorre per Can Bosc i el camí de Can Masclans.

L’hivern del  2016 també es va millorar el bombament d’aigua del pou del Fitó 1. 
Al llarg de l’any també es preveu la renovació de la canonada que va des d’El Flaqué fins a Les Sabrugues, al llarg de 4 kilòmetres de zona boscosa.   

Edicions locals